Manifest for unge mennesker af unge mennesker for at udforme den europæiske samarbejdspolitik

Flere værktøjer

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 16/10/2020

Unge europæeres involvering i fremtiden for det europæiske territoriale samarbejde

2020 markerer 30-årsdagen for EU’s flagskibsinitiativ for samarbejdsordningen kaldet «Interreg». Følgende er de tre vigtigste emner i forbindelse med fejringen af 30-årsdagen for de resultater, der er opnået med hensyn til at gøre de europæiske grænser til en mulighed i samarbejdets ånd: naboer, grønt og ungdom.

S om et af de tre vigtigste emner i Interregs’ 30-årskampagne har «ungdom» til formål at vise, at selv om de unge allerede er en del af det europæiske territoriale samarbejde (ETS), kan og bør der stadig gøres meget mere. Hvordan? Ved at indsamle viden om de unges idéer og ønsker til, hvordan det fremtidige territoriale samarbejde kan forbedres, så de unge generationer føler, at de bliver hørt af EU’s øverste beslutningstagere.

Denne ungdomsorienterede og demokratiske øvelse i 2020 er ikke blot et emne på grund af kampagnen til fejring af 30-årsdagen for Interreg, men også fordi det er et år med et politisk skifte mellem to budgetperioder, nemlig 2014-2020 og 2021-2027. 2020 er derfor den perfekte anledning til at give sin holdning til kende og få indflydelse på udarbejdelsen af Interreg-politikken og den projektbaserede gennemførelse heraf.

Dette manifest præsenterer de unges idéer vedrørende Interreg, og særlig idéer til, hvordan programmet i højere grad kan leve op til deres forventninger og behov. Manifestet henvender sig primært til politiske beslutningstagere på EU-plan samt på nationalt, regionalt og lokalt plan, til Interregs forvaltningsmyndigheder og projektstøttemodtagere og til organisationer med interesse i EU-samhørighedspolitikker — og navnlig Interreg — politikudformning, unge, borgerengagement og deltagelse i demokratiet.

De idéer, der præsenteres her, er indsamlet af Europa-Kommissionens tjenestegrene via målrettede undersøgelser, meningsmålinger og onlinegruppedrøftelser med unge fra hele Europa (dvs. i EU samt i dets yderste periferi og nabolande). EU’s kommissær med ansvar for samhørighed og reformer, Elisa Ferreira, og det tyske formandskab for EURådet modtager manifestet den 15. oktober 2020 ved Interregs årlige arrangement under den dedikerede ungdomsdialog, hvor nogle af de unge, der har bidraget hertil, vil være til stede. Formålet er at debattere og lytte til EU’s øverste beslutningstageres reaktioner på manifestet. 

More information :

Interreg 30 Years

Publications