60 år med EU, 60 projekter til europæerne

Flere værktøjer

 

Vi ønsker Romtraktaten tillykke med de 60 år med et fotoalbum med 60 billeder. De illustrerer alle sammen projekter, der er blevet medfinansieret under regionalpolitikken – Den Europæiske Unions (EU) vigtigste investeringspolitik.

Projekterne har skabt økonomisk vækst, men først og fremmest har de skabt fordele for borgerne. Der er ydet støtte til transportinfrastruktur, til fremme af SMV'er, til byudvikling, til forskning og innovation, til nye vandrensningsanlæg, til renovering af skolebygninger og til tværregionale samarbejdsprojekter… og i alle projekterne har målet været at skabe bedre levevilkår for borgerne, som på den måde enten direkte eller indirekte har været de endelige støttemodtagere. Det understreges netop også af alle de ansigter, man ser på billederne.

Robert Schuman sagde i 1958: »Europa kan ikke dannes på én gang, og heller ikke i en samlet opbygning. Det kan dannes gennem konkrete resultater – der først skaber en faktisk solidaritet.« De konkrete resultater, han henviser til, er for eksempel de mange tusinde projekter, der er gennemført i kraft af EU's regionalpolitik til fordel for borgerne i alle EU's regioner, og som er blevet udmøntet af de lokale, regionale og nationale myndigheder i de enkelte lande.

Yderligere oplysninger findes på: EU-projekter i din region