JASPERS: Fælles bistand til støtte for projekter i europæiske regioner

Flere værktøjer

 

Hvad er JASPERS?

 • Det er et partnerskab mellem tre partnere (Europa-Kommissionen, EIB og EBRD), der yder teknisk bistand.
 • Det yder uafhængig rådgivning til modtagerlande for at hjælpe dem med at forberede store projekter af høj kvalitet, der skal samfinansieres af to af EU's struktur- og investeringsfonde (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden).

JASPERS' rådgivning kan dække:

 • støtte til projektforberedelse, fra identifikation til indsendelse af anmodningen om EU-bevillingsstøtte
 • uafhængigt kvalitetstjek af projekterne
 • vurderingsfunktion efter indsendelse for alle større projekter, der indgives direkte til Europa-Kommissionen
 • horisontale opgaver og strategisk støtte
 • kapacitetsopbygning, herunder et kompetencecenter
 • støtte til gennemførelse
 • projekter under Connecting Europe-faciliteten, hovedsageligt inden for jernbane- og vejsektorerne
 • Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH) gennem screening og håndtering af anmodninger.

Hvilke projekter er berettigede til bistand under JASPERS?

JASPERS er målrettet bistand til infrastrukturprojekter, der i den generelle forordning defineres som større projekter — for eksempel projekter vedrørende veje, jernbane, vand, affald, energi og bytransport. Når der er tale om små lande, hvor der ikke er mange projekter af denne størrelse, koncentrerer JASPERS sig om de største projekter.

Potentielle støttemodtagere skal kontakte forvaltningsmyndigheden, der er ansvarlig for at koordinere EU's strukturfonde i det pågældende land, for at få yderligere oplysninger.

Hvordan er JASPERS organiseret?

JASPERS' personale skaffes via et partnerskabsarrangement: Kommissionen yder bevillinger, der anvendes til at rekruttere specialister, mens de andre partnere — EIB og EBRD — bidrager ved at udlåne medarbejdere direkte.

JASPERS er opdelt i syv afdelinger:

 • veje
 • jernbane-, luft- og søtransport
 • vand og affald
 • energi og fast affald
 • intelligent udvikling
 • netværk og kompetencecenter
 • uafhængigt kvalitetstjek af projekterne.

JASPERS' personale i hovedkvarteret sidder i EIB i Luxembourg, men der er tre regionale centre i Warszawa, Wien og Bukarest, hvor ca. 70 % af personalet er placeret, så de er tæt på modtagerne og kan tilbyde en mere effektiv service.

 • Warszawa dækker Polen, Estland, Letland og Litauen.
 • Wien dækker Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Slovakiet og Malta.
 • Bukarest dækker Rumænien og Bulgarien.

Eksperterne, der er placeret i Luxembourg, kan, efter behov, arbejde i enhver modtagende medlemsstat.

Relaterede links

 • JASPERS websted English
 • Jaspers: 10 years of Support for Cohesion Policy English