Særlige støtteinstrumenter

Flere værktøjer

 

Europa-Kommissionen (Generaldirektoratet for Regionalpolitik) udviklede fire fælles initiativer, i samarbejde med Den Europæiske Investeringsbankgruppe og andre finansielle institutioner, inden for rammerne af programmeringsperioden 2007 - 2013 for at gøre samhørighedspolitikken mere effektiv og bæredygtig. To af disse refererer til at fremme finanstekniske instrumenter (JEREMIE og JESSICA) og de to andre (JASPERS og JASMINE) fungerer som tekniske støttefaciliteter.

 • JASPERS : Joint Assistance to Support Projects in European Regions (fælles assistance til projekter i de europæiske regioner), er en teknisk støttefacilitet for de tolv EU lande der blev en del af EU i 2004 og 2007. Den giver de berørte medlemsstater den støtte de behøver til at kunne forberede større projekter af god kvalitet, som vil blive medfinansieret af EU midler.
 • JEREMIE : Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (fælleseuropæiske midler til mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder), er et initiativ som Europa-Kommissionen udviklede sammen med Den Europæiske Investeringsfond. Den fremmer anvendelsen af finanstekniske instrumenter for at forbedre SMV'ers adgang til finansiering via strukturfondsinterventioner.
 • JESSICA : Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (fælles europæisk støtte til bæredygtige investeringer i byområder), er et initiativ som Europa-Kommissionen udviklede sammen med Europarådets Udviklingsbank (CEB). Det støtter bæredygtig byudvikling og byfornyelse gennem finanstekniske mekanismer.
 • JASMINE : Joint Action to Support Micro-finance Institutions in Europe (fælles handling for at støtte mikrofinansieringsinstitutioner i Europa), vil yde både teknisk hjælp og finansiel støtte til ikke-bank mikrokreditudbydere og hjælpe dem med at forbedre deres operationers kvalitet, for at de kan udvide og blive bæredygtige. JASMINE søger også at fremme god praksis inden for mikrokredit og at udarbejde en god adfærdskodeks for mikrokreditinstitutioner.

Baggrundsdokumenter

 • Financial Instruments in Cohesion Policy - SWD(2012) 36 final Commission staff working document, 27/02/2012 pdf English
 • Kontakt

  Europa-Kommissionen - GD for Regionalpolitik
  Kontor B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
  Avenue de Beaulieu 5
  B-1160 Brussels
  Tlf.: +32 2 299 12 98/ 68125
  Fax: +32 2 292 0904
  REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu