EU Solidaritetsfond

Flere værktøjer

 

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) blev oprettet for at kunne reagere hurtigt på store naturkatastrofer og udvise europæisk solidaritet med katastroferamte regioner i Europa. Fonden blev oprettet i kølvandet på de alvorlige oversvømmelser i Centraleuropa i sommeren 2002. Siden da er fonden blevet brugt ved 80 katastrofer lige fra oversvømmelser og skovbrande til jordskælv, storme og tørke. Indtil videre har 24 lande i Europa modtaget støtte på over 5 milliarder euro. Se en liste over alle interventioner PDF en

Alle ansøgninger skal modtages af Kommissionen senest 12 uger efter de første skader, der er forårsaget af katastrofen.

Det anbefales på det kraftigste, at det organ, som skal udarbejde ansøgningen, hurtigt tager direkte kontakt med det ansvarlige kontor i Generaldirektoratet for Regionalpolitik, som kan give gode råd, så sagen kan behandles hurtigst muligt.

Denne side opdateres jævnligt. Du skal downloade den seneste udgave af ansøgningsskemaet.

 • Ansøgningsskema (Seneste opdatering: 16-11-2017) Word en
 • Vejledende noter (Seneste opdatering: 16-11-2017 Worden
 • Tærskler for større katastrofer PDF en
 • Tærskler for regionale katastrofer PDF en
 • Sådan fastsættes tærskler for katastrofer, der vedrører flere regioner (baseret på det vejede gennemsnitlige BNP) xls en
 • Hvor meget kan du regne med at modtage? PDF en
 • Guidance on implementation, closure and auditing processes PDF en

Kommissionen vurderer ansøgningen, og fremsætter - hvis ansøgningen godkendes - forslag om et støttebeløb for Europa-Parlamentet og Rådet, som skal godkende støttebeløbet, før det kan udbetales. Når bevillingerne bliver tilgængelige på EU-budgettet, vedtager Kommissionen en afgørelse om tildeling af støtte til den pågældende medlemsstat, hvorefter støtten straks udbetales i en enkelt rate. Når støtten er udbetalt, har den pågældende medlemsstat ansvaret for gennemførelsen, herunder udvælgelsen af operationer samt revision og kontrol af disse. Nødforanstaltninger kan finansieres med tilbagevirkende kraft fra katastrofens første dag.

Det er værd at bemærke, at fonden ikke er et instrument for hurtig reaktion og beredskab ved naturkatastrofer. Finansiel støtte kan kun tildeles lande efter en ansøgnings- og budgetprocedure, der kan tage adskillige måneder at gennemføre.

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Regional og Urbanpolitik
Kontor E1/EUSF
1049 Bruxelles
Belgien
Johannes Wachter
telefon: +32 2 296 65 15
Nyla Cruz
Nyla.Cruz@ec.europa.eu
telefon: +32 2 295 36 09

In what cases does the EUSF assist?

The EUSF The EUSF can provide financial aid to Member States and countries engaged in accession negotiations

 1. in the event of a 'major disaster': total direct damage exceeding € 3 billion at 2011 prices or 0.6% of the GNI of the affected State, whichever is the lower.
 2. in the event for smaller, so-called ‘regional disasters': total direct damage exceeding 1.5% of regional GDP (at NUTS2 level). For outermost regions the threshold of 1% of regional GDP is applied.
 3. in the event that an eligible State is affected by the same major disaster as an eligible neighbouring State.

With what budget?

Solidarity Fund aid can be mobilised up to a maximum annual total of € 500 million (in 2011 prices) plus the unspent allocation from the preceding year which is raised over and above the normal EU budget. Individual grants have to be approved by the European Parliament and the Council following a proposal from the Commission. One quarter of this amount must remain available on 1 October of every year to meet possible needs through to the end of the year. In exceptional cases and if the resources remaining for the rest of the year are insufficient, the shortfall may be met out of the next year's budget.

For what actions?

The EUSF The EUSF supplements Member States' public expenditure for the following essential emergency operations:

 • restoring the working order of infrastructure and plant in the fields of energy, water and waste water, telecommunications, transport, health and education;
 • providing temporary accommodation and funding rescue services to meet the needs of the population concerned;
 • securing preventive infrastructure and measures of protection of cultural heritage;
 • cleaning up disaster-stricken areas, including natural zones, in line with, where appropriate, eco-system based approaches, as well as immediate restoration of affected natural zones to avoid immediate effects from soil erosion.

The EUSF was not set up with the aim of meeting all the costs linked to natural disasters. The Fund is limited in principle to non-insurable damage and does not compensate for private losses. Long-term action – such as lasting reconstruction, economic redevelopment and prevention – are not eligible for EUSF aid. It could, however, qualify for aid under other instruments, most notably the Structural Funds and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Example

Austria - Flooding of August 2005 (regional disaster)

In August 2005, heavy flooding occurred in parts of two Austrian Länder Vorarlberg and Tyrol. The flooding caused severe damage to the agricultural sector, to tourism, residential properties and businesses, to the transport network and other infrastructure. The total direct damage was estimated at EUR 591.94 million which represents approximately 0.27 % of Austria's GNI. Since the figure is lower than the applicable threshold for mobilising the Solidarity Fund for major disasters (0.6 % of Austria's GNI, i.e. EUR 1.3363 billion), the application was therefore examined under exceptional criteria for so-called extraordinary regional disasters. The Commission came to the conclusion that the application provided sufficient evidence to allow exceptionally mobilising the Solidarity Fund and to grant financial aid amounting to EUR 14.79 million. The aid was used for:

 1. the immediate restoration to working order of infrastructure, in particular in restoration of state roads. Total EUSF contribution: EUR 9.86 million.
 2. the immediate securing of preventive infrastructures, in particular of restoration of damaged embankments of water courses, including the removal of trees and rubble, damming, stabilisation and restoration of river beds. Total EUSF contribution: EUR 4.93 million.

Documents

Factsheet

Reports

Panorama

Press releases