Den Europæiske Socialfond

ESF investerer i menneskelige ressourcer med fokus på at forbedre beskæftigelses- og uddannelsesmulighederne i EU. Hensigten med ESF er også at forbedre situationen for de mest sårbare og fattigdomstruede grupper.

Flere værktøjer

 

ESF's investeringer dækker alle EU's regioner. Over 80 mia. EUR er øremærket til investeringer i menneskelig kapital i medlemsstaterne mellem 2014 og 2020, og der er 3,2 mia. EUR ekstra til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.

I perioden 2014-2020 vil ESF fokusere på fire af de tematiske målsætninger, som er fastsat i samhørighedspolitikken:

  • fremme af beskæftigelse og arbejdskraftens mobilitet
  • fremme af social inklusion og fattigdomsbekæmpelse
  • investering i uddannelse, færdigheder og livslang læring, og
  • styrkelse af den institutionelle kapacitet og effektiv offentlig forvaltning.

Desuden skal 20 % af ESF's investeringer afsættes til aktiviteter, der fremmer social inklusion og fattigdomsbekæmpelse. Dette kaldes også tematisk koncentration.

Se endvidere forordningen om ESF og ESF's websted.

Arbejdsløshedsydelser: En ekspert, der hjælper en kvinde, ansøger om sociale ydelser online
Arbejdsløshedsydelser: En ekspert, der hjælper en kvinde, ansøger om sociale ydelser online