Financial Instruments in Cohesion Policy

Financial instruments help to trigger investments on the ground for revenue-generating and cost-saving activities while maximising private investment with minimum public support to deliver the Cohesion Policy objectives of economic, social and territorial cohesion. Financial instruments represent a more efficient and sustainable alternative to complement traditional grant-based support. The European Regional and Development Fund and the Cohesion Fund support projects on the ground through financial products, such as loans, guarantees and equity

Flere værktøjer

 

Nyheder

  Bistandsprogrammet vedrørende flere regioner (multi-region assistance, MRA) er en af søjlerne i fi-compass, platformen for rådgivningstjenester om finansielle instrumenter under de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene), der stilles til rådighed af Europa-Kommissionen i partnerskab med Den Europæiske Investeringsbank. Formålet med MRA-projekter — som involverer mindst to forvaltningsmyndigheder fra forskellige EU-medlemsstater — er at vurdere muligheden for at benytte finansielle instrumenter under ESI-fondene på bestemte tematiske områder af fælles interesse. Formålet er at fremme udbredelsen af finansielle instrumenter både hvad angår de ESI-midler, der investeres, samt instrumenternes geografiske og tematiske omfang, og at opfordre regioner fra forskellige medlemsstater til at samarbejde, udveksle bedste praksis og deltage i gensidig læring. 

  Byer i centrum af EU’s politik 

  Mere end 70 % af europæiske borgere bor i byområder, et tal der forventes at stige i fremtiden. Byer i hele Europa tilpasser hver dag deres byudviklingsplaner for at imødekomme de mest akutte udfordringer såsom en voksende befolkning, klimaforandringer og digital omstilling. Ved at udvikle omfattende strategier og fastlægge langsigtede politiske mål gør byerne en indsats for at støtte boliger til overkommelige priser, fremme projekter inden for energieffektivitet, give boligkvarterer nyt liv og fremme offentlig transport. Imidlertid har byer brug for adgang til finansiering for at kunne gennemføre strategiske planer. Uden stor offentlig og privat medfinansiering er det fortsat vanskeligt at gøre en bys vision til virkelighed. 

  I 2013 besluttede den hollandske by Haag af afsætte 4 mio. EUR til et pilotprojekt med navnet JESSICA for at oprette et finansielt instrument til energieffektivitet. På det tidspunkt havde de involverede parter nok ikke regnet med, at de fire år efter ville have en holdingfond med over 46 mio. EUR i aktiver til innovation, bæredygtighed og byudvikling. 

  De første skridt til at oprette fonden var dog en udfordring. 

  ”Da vi påbegyndte oprettelsen af fonden, havde vi mange spørgsmål, og der var nogle tekniske udfordringer, vi skulle løse, for at kunne skabe et solidt og sikkert fundament for fremtidige investeringer”, beretter William van den Bungelaar, sekretær i The Hague Economic Investment Holding Fund Foundation (HEID). 

  Haag har nu et hold af eksperter, der arbejder tæt sammen med deres uafhængige fondsforvalter om at overvåge og støtte de finansielle instrumenter i byen. Eftersom HEID har haft stor succes, bliver finansielle instrumenter nu benyttet bredt til finansiering af byens strategiske prioriteter. 

  Løbende investeringer i Europa

  For at udvikle deres eksisterende viden om finansielle instrumenter gik Haag sammen med tre andre europæiske byer — Manchester, Milan and London — om et MRA-projekt med titlen Revolving Investments in Cities in Europe, eller RICE. Formålet med projektet var at styrke udviklingen af nye finansielle instrumenter for at øge den private sektors investeringer i byudvikling, og navnlig i forbindelse med intelligente byer. Projektet kortlagde byernes finansielle behov og udpegede derved de sektorer, hvor finansielle instrumenter bedst kan støtte projekter, der er i overensstemmelse med en bys politiske prioriteter. Sektorerne med de største finansieringsbehov er transport, energi, bolig og arbejdsrum, grøn og blå infrastruktur samt økonomisk udvikling i bred betydning, som omfatter SMV'er og opstartsvirksomheder samt udvikling af nye kommercielle faciliteter eller innovationsfaciliteter. 

  MRA-RICE-partnere kunne trække på erfaringer fra alle de deltagende byer. 

  ”Brugen af finansielle instrumenter i Manchester er en succeshistorie, der har haft vidtrækkende konsekvenser,” fortæller Mark Duncan fra Manchesters byråd. Binal Cadieu fra Greater London Authority fremhæver ligeledes potentialet ved det nye finansielle instrument, der er kendt som Mayoral Energy Efficiency Fund (borgmesterfond til energieffektivitet, MEEF), og som blev oprettet i London. ”MEEF giver os som revolverende fond en model til at udnytte millioner af pund fra private investeringer i lavemissionsprojekter,” siger Binal Cadieu. 

  RICE-skabelon til byfond

  RICE-projektet leverede en model til en byfond, som kan tilpasses de særlige behov i byer i hele Den Europæiske Union for at støtte byudvikling. Med en skabelon, der inddrager bedste praksis fra RICE-partnerne, er fonden fleksibel. Kort sag er det et ”finansielt instrument, der tager udgangspunkt i byer, som forvaltes uafhængigt og med en investeringsstrategi, der er tilpasset byens strategiske prioriteter, hvilket i høj grad øger udbyttet af de offentlige investeringer”. 

  RICE-projektleder van den Bungelaar understreger fordelene ved partnerskabet. 

  ”Skabelonen fastlægger en fleksibel ramme for et finansielt instrument til byudvikling, som i høj grad at opnår udnytte offentlige investeringer kombineret med en pakke af teknisk bistand til at støtte for gennemførelsen,” fortæller han. ”Modellen er i sit design enkel, overførbar og nem at tilpasse, så den kan bruges af andre som grundlag for et finansielt instrument til byudvikling.” 

  Fonden bliver gennemført af en uafhængig fondsforvalter, mens byerne står for udviklingen af en investeringsstrategi for byerne. Europæiske byer har med oprettelsen af byfonden mulighed for at realisere deres vision og strategi. 

  Udnyttelse af støtte fra samhørighedspolitikken

  Offentlige ressourcer såsom fra ESI-fondene spiller en afgørende rolle i at lukke huller i markedet og giver mange projekter adgang til EU-finansiering, de ellers ikke ville have adgang til, eller som ville være for dyr. Når byer har adgang til ressourcer fra ESI-fondene, kan de gennemføre finansielle instrumenter, der er målrettet deres lokale behov, og derigennem mobilisere andre offentlige og private investeringer til projekter. Dette kan f.eks. være gennem lån og sikkerhed for langsigtede byprojekter, egenkapital eller kvasiegenkapital til investeringer i projekter med en højere risikoprofil eller en kombination af støtte, der skal tilbagebetales, og tilskud. 

  Flere byer har kun lidt erfaring med oprettelse af byfonde. De har derfor brug for professionel støtte til udformning og oprettelse af nye finansielle instrumenter. Programmer for teknisk bistand, der støttes af Europa-Kommissionen, såsom MRA, gør det nemmere at udarbejde og gennemføre en ny byfond, der kan hjælpe byer med at opbygge deres egen kapacitet. 

  ”MRA-RICE-projektet giver de byer med kun lidt kendskab til finansielle instrumenter som f.eks. byudviklingsfonde et nyttigt værktøj til at påbegynde udviklingen af et nyt finansielt instrument og til at vurdere dets levedygtighed i en lokal kontekst,” siger Lucia Scopelliti, som arbejder for bystyret i Milano. 

  Der er flere oplysninger om MRA-RICE på www.fi-compass.eu

  Panorama 69: Moravia-Silesia emerges from its industrial past

Flere nyheder

We are facing important challenges in Europe. We need to continue boosting economic growth and creating employment. We must do more with less and this can be achieved through financial instruments.

Commission services are committed to making this smarter use of EU resources through financial instruments as a more efficient and sustainable alternative to complement traditional grant-based support. It should be pointed out that financial instruments are not an end in themselves but a policy delivery mechanism.

Besides the obvious advantages of leveraging additional resources and recycling funds over the long term, the repayable nature of financial instruments offers incentives to better performance, including greater financial discipline at the level of supported projects. Last but not least, the reflows from these investments become resources at the disposal of national authorities, that can subsequently be reinvested into further projects.

ESIF and EFSI complementarities

 • European Structural and Investment Funds and European Fund for Strategic Investments complementarities: Ensuring coordination, synergies and complementarity en pdf

Documents

Data

Track the progress in financial instruments under the ESI Funds, their thematic and national allocation and how they are used with our Data Platform.

View the data

Need to know more?

The fi-compass platform maintains a library of documents, country pages, examples and events

Contact

European Commission - DG Regional Policy
Unit B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
Avenue de Beaulieu 5
B-1160 Brussels
Tel: 32 2 29 59332
Fax: +32 2 292 0904
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu