Financial Instruments in Cohesion Policy

Financial instruments represent a resource-efficient way of deploying cohesion policy resources in pursuit of the Europe 2020 Strategy objectives. Targeting projects with potential economic viability, financial instruments provide support for investments by way of loans, guarantees, equity and other risk-bearing mechanisms, possibly combined with technical support, interest rate subsidies or guarantee fee subsidies within the same operation.

Flere værktøjer

 

Nyheder

  Europa-Kommissionen har i dag vedtaget to nye finansielle "hyldevare"-instrumenter, dvs. finansielle "klar-til-brug"-instrumenter for ESI-finansierede investeringer for at lette adgangen til finansiering for nystartede virksomheder og byudviklingsprojekter

  I perioden 2014-2020 opfordrer Kommissionen medlemsstaterne til at fordoble deres europæiske struktur- og investeringsfondes (ESI-fonde) investeringer anvendt gennem finansielle instrumenter, såsom lån, egenkapital eller garantier i overensstemmelse med målene i investeringsplanen.

  "Hyldevare"-instrumenterne er ikke bare i overensstemmelse med forordningen om ESI-fondene og EU-statsstøttereglerne, men har samtidig til formål at øge udnyttelsen i medlemsstaterne af revolverende finansiel støtte i højere grad end traditionelle tilskud og kombinere offentlige og private midler.

  Der findes allerede tre instrumenter af denne slags. Et risikodelingslån baseret på fordeling af risici mellem offentlige og private ressourcer og et garantiinstrument med loft, hvor offentlige midler fungerer som garanti for indfrielse i bankens låneportefølje. Begge instrumenter har til formål at give små og mellemstore virksomheder bedre adgang til finansiering. Det tredje instrument er et renoveringslån for projekter inden for energieffektivitet og vedvarende energi i boligsektoren.

  Kommissionen lancerer i dag to nye instrumenter:

  • En saminvesteringsfacilitet til finansiering til nystartede virksomheder og SMV'er. Med denne støtte vil de kunne udvikle deres økonomiske modeller og tiltrække yderligere finansiering gennem en kollektiv investeringsordning, som forvaltes af én primær finansiel formidler. Den samlede investering, som er en kombination af offentlige og private midler, kan beløbe sig til helt op til €15 mio. pr. SMV. I perioden 2007-2013 var SAS JEREMIE i den franske region Languedoc-Roussillon et eksempel på sådan en saminvesteringsfacilitet, der anvendte midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til at tiltrække privat kapital og investere i højteknologiske små og mellemstore virksomheder i regionen.
  • Byudviklingsfonde støtter bæredygtige byprojekter, f.eks. i offentlig transport, energieffektivitet i byfornyelsesprogrammer. Projekterne skal være økonomisk levedygtige og en del af en integreret bæredygtig byudviklingsstrategi. Den samlede investering, som er en kombination af offentlige og private midler, kan beløbe sig til helt op til €20 mio. pr. projekt. Støtten vil have form af en låne-fond, som forvaltes af en finansiel formidler af ESI-fond-ressourcer, og et bidrag på mindst 30 % fra privat kapital. Sådan en byudviklingsfond er blevet udviklet i Pomorskie i Polen i perioden 2007-2013.

  Yderligere oplysninger

Flere nyheder

Besides the obvious advantages of recycling funds over the long term, financial instruments help to mobilise additional public or private co-investments in order to address market failures in line with Europe 2020 and cohesion policy priorities. Their delivery structures entail additional expertise and know-how, which helps to increase the efficiency and effectiveness of public resource allocation. Moreover, these instruments provide a variety of incentives to better performance, including greater financial discipline at the level of supported projects.

Financial instruments have been used for delivering investments for Structural Funds since the 1994-1999 programming period. Their relative importance has increased during the programming period 2007-2013 and they now represent around 5 % of total European Regional Development Fund (ERDF) resources. In the light of the current economic situation and the increasing scarcity of public resources, financial instruments are expected to play an even stronger role in cohesion policy in the 2014-2020 programming period.

ESIF and EFSI complementarities

 • European Structural and Investment Funds and European Fund for Strategic Investments complementarities: Ensuring coordination, synergies and complementarity en pdf

Documents

Data

Track the progress in financial instruments under the ESI Funds, their thematic and national allocation and how they are used with our Data Platform.

View the data

Contact

European Commission - DG Regional Policy
Unit B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
Avenue de Beaulieu 5
B-1160 Brussels
Tel: 32 2 29 59332
Fax: +32 2 292 0904
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu