Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) 2014-2020

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) skal styrke den sociale og økonomiske samhørighed i EU og udjævne de regionale skævheder.

EFRU's investeringer fokuserer på flere prioriterede nøgleområder. Dette kaldes også tematisk koncentration:

  • Innovation og forskning
  • Den digitale dagsorden
  • Støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
  • Lavemissionsøkonomi.

De midler, EFRU tildeler disse prioriteter, afhænger af regionens kategori.

  • I mere udviklede regioner skal mindst 80 % af midlerne tildeles mindst to af disse prioriteter.
  • I overgangsregioner gælder det mindst 60 % af midlerne.
  • Tildelingen skal være 50 % i mindre udviklede regioner.

Desuden skal nogle EFRU-ressourcer specifikt kanaliseres til projekter vedrørende lavemissionsøkonomi:

  • Mere udviklede regioner: 20%;
  • Overgangsregioner: 15 %, og
  • Mindre udviklede regioner: 12%.

Europæisk territorialt samarbejde

I henhold til programmerne om europæisk territorialt samarbejde skal mindst 80 % af midlerne koncentreres om de fire ovennævnte prioritetsområder.

Særlige territoriale forhold

Inden for EFRU tages der endvidere hensyn til de særlige territoriale forhold. Formålet med støtten er at afhjælpe de økonomiske, miljømæssige og sociale problemer i byområder med særligt fokus på bæredygtig byudvikling. Mindst 5 % af EFRU's ressourcer afsættes til dette område via integrerede foranstaltninger, der forvaltes af byerne.

Områder, der ud fra et geografisk synspunkt er ugunstigt stillet (fjerntliggende, bjergrige eller tyndt befolkede områder) er omfattet af særlige ordninger. Endelig modtager områder i EU's yderste periferi også særlig bistand fra EFRU til at afhjælpe eventuelle ulemper, som skyldes deres afsides beliggenhed.