Tilgængeligt budget 2014-2020

Flere værktøjer

 

Finansieringen til regional- og samhørighedspolitikken i 2014-2020 beløber sig til 351,8 mia. EUR.
Find detaljerede data og diagrammer på dataportalen om samhørighedspolitikken.

Finansielle tildelinger 2014-2020

View the data

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending category (million €, current prices)