Programmer

Resuméer af de operationelle programmer, Europa-Kommissionen har vedtaget i starten af en programmeringsperiode, findes nedenfor. Programmerne udarbejdes af de enkelte medlemsstater og/eller regioner og finansieres under Den Europæiske Fond for Regional Udvikling eller Samhørighedsfonden.
Der findes yderligere sektorfiltre for:

Flere værktøjer

 

Grænseoverskridende, transnationalt og interregionalt samarbejde