(Interreg V-A) SE-DK-NO - Sweden-Denmark-Norway (Öresund-Kattegat-Skagerrak)

Interreg

Flere værktøjer

 

Programme description

Vigtigste mål

Samarbejdsprogrammet er rettet mod de vigtigste grænseoverskridende udfordringer, der er forbundet med gennemførelsen af Europa 2020-strategien i denne dynamiske grænseregion, som omfatter storbyområderne København-Malmø, Göteborg og Olso samt landdistrikter. Det består af to delprogrammer (Øresund og Kattegat-Skagerrak), der formelt fungerer som en enhed. Programmet vil bidrage til en styrket kapacitet for det grænseoverskridende forsknings- og innovationssystem, så det bliver stærkere knyttet til EU's systemer og andre internationale systemer. Dette omfatter European Spallation Source (ESS) og den svenske forskningsfacilitet MAX IV. De vigtigste mål er øget kommercialisering af innovationer og øget virksomhedsdeltagelse i forsknings- og innovationssystemet. Programmet vil bidrage til grøn vækst ved øget produktion og brug af vedvarende energi, ved at forbedre og udvide distributionsnetværk, ved at fremme innovation inden for vedvarende energi og ved at mindske energiforbruget i den offentlige sektor. På forbindelsesområdet vil programmet bidrage til at etablere transportkorridorer i Norge til TEN-T-netværket hovedsageligt ved at supplere de planlagte TEN-T-projekter. Forbindelsen mellem centrale og perifere dele af programområdet forbedres også. Endelig vil programmet bidrage til beskæftigelse og grænseoverskridende samarbejde mellem mikrovirksomheder, egne virksomheder og nye virksomheder. Det vil også øge den grænseoverskridende mobilitet via aktiviteter, der sigter mod at overvinde juridiske forhindringer og andre grænsehindringer, og det vil støtte kvalifikationsvurderinger.

 

Støtteprioriteter

Programmet vil fokusere på følgende prioriteter:

 1. Styrke forskning, udvikling og innovation og øge anvendt forskning og innovation
 2. Fremme produktion og distribution af vedvarende energi
 3. Fremme energieffektivitet og anvendelse af vedvarende energi i den offentlige sektor
 4. Støtte TEN-T-netværket med bæredygtige løsninger
 5. Fremme beskæftigelse via selvstændighedskultur i nye virksomheder og mikrovirksomheder
 6. Øge arbejdskraftens grænseoverskridende mobilitet

Nogle af de forventede resultater:

 • 1000 nye forskere, der samarbejder på tværs af grænser eller internationalt sammen med virksomheder på områder, som står stærkt i Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen
 • 5 % stigning i andelen af forskning og udvikling i det regionale BNP
 • 10 % stigning i produktionen af vedvarende energi
 • 6 % reduktion af energiforbruget i offentlige bygninger
 • 7 % reduktion af transporttiden med jernbane i forhold til transporttiden via veje
 • 91 800 nye ansatte i små virksomheder
 • 3 550 nye grænsearbejdere

Regions

 • Denmark
  • Hovedstaden
  • Sjælland
  • Midtjylland
  • Nordjylland
 • Sweden
  • Sydsverige
  • Västsverige

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 135,688,261.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 271,376,522.00 €

Total EU contribution: 135,688,261.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB026