INTERACT

Interreg

Flere værktøjer

 

Programme description

De vigtigste mål

Programmet har til formål at styrke samhørighedspolitikkens effektivitet ved at fremme udveksling af erfaringer, overførsel af god praksis og udbredelse af innovativ praksis blandt de territoriale samarbejdssprogrammer og partnere.

Støtteprioriteter

Programmet fokuserer på to hovedprioriteter:

 • Levering af tjenester
 • Teknisk bistand

Forventede virkninger

Dette program er meget specifikt, da det kun kan påvirke den måde, hvorpå andre samarbejdsprogrammer og aktiviteter kan gennemføres mere effektivt:

 • for at forbedre over 84 % af de europæiske territoriale samarbejdsprogrammers forvaltnings- og kontrolkapacitet
 • for at forbedre over 80 % af de europæiske territoriale samarbejdsprogrammers kapacitet til at opfange og kommunikere programresultater
 • for at forbedre over 84 % af de europæiske territoriale samarbejdsprogrammers kapacitet til at forvalte samarbejde med henblik på gennemførelse af innovative løsninger (europæiske grupper for territorialt samarbejde (EGTS), revolverende fonde, makro-regionale strategier osv.).

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 39,392,594.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 46,344,229.00 €

Total EU contribution: 39,392,594.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR002