(Interreg V-A) DE-DK - Germany-Denmark

Interreg

Flere værktøjer

 

Programme description

De vigtigste mål

Samarbejdsprogrammet er rettet mod de vigtigste grænseoverskridende udfordringer, der er forbundet med gennemførelsen af Europa 2020-strategien i denne tysk-danske grænseregion. Rent strategisk vil programmet fremme grænseoverskridende innovation, bæredygtig udvikling samt udvikling af arbejdsmarkedet, beskæftigelse og uddannelse. Foranstaltningerne inden for disse tre hovedprioriteter vil blive suppleret med en indsats for at fremme et tættere funktionelt samarbejde for at bidrage til skabelsen af en fuldt integreret grænseregion. 

Med henblik på at nå disse strategiske mål sigter programmet mod at øge produkt- og procesinnovation samt social innovation inden for programområdets styrkefelter: miljø og ren teknologi, sundhed, søfartsindustri, fødevareindustri, turisme samt mobilitet og logistik. Programmet har til formål at fremme turisme og en mere bæredygtig udnyttelse af ressourcer og energi i virksomhederne. Det vil også forbedre arbejdskraftens grænseoverskridende mobilitet og øge integrationen inden for uddannelsessektoren. Den grænseoverskridende institutionelle kapacitet på flere områder og borgernes tværkulturelle forståelse vil blive forbedret.

Støtteprioriteter

Programmet vil fokusere på følgende fire prioriteter:

 1. Grænseoverskridende innovation
 2. Bæredygtig udvikling
 3. Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse
 4. Funktionelt samarbejde

Nogle af de forventede resultater

 • 50 virksomheder eller institutioner vil modtage støtte til udvikling af nye eller forbedrede produkter
 • 15 virksomheder eller organisationer vil modtage støtte til indførelse af nye grønne produkter
 • 1 000 deltagere i fælles ungdomsuddannelsesprogrammer
 • 10 000 deltagere i grænseoverskridende aktiviteter med henblik på tværkulturel forståelse

Regions

 • Denmark
  • Sjælland
  • Syddanmark
 • Germany
  • SCHLESWIG-HOLSTEIN

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 89,634,975.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 121,306,000.00 €

Total EU contribution: 89,634,975.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB056