(Interreg V-A) PL-DK-DE-LT-SE - Poland-Denmark-Germany-Lithuania-Sweden (SOUTH BALTIC)

Interreg

Flere værktøjer

 

Programme description

De vigtigste mål

Samarbejdsprogrammet er rettet mod nogle af de vigtigste grænseoverskridende udfordringer, der er forbundet med gennemførelsen af Europa 2020-strategien i de deltagende medlemsstaters kystområder.

Programmet har et kraftigt fokus på miljøforanstaltninger, herunder investeringer i grønne teknologier med henblik på at nedbringe forureningen af Østersøen. Programmet støtter ligeledes natur- og kulturarven for at udvikle bæredygtig turisme i regionen yderligere. Samarbejdsprogrammet støtter også SMV'er i forbindelse med internationalisering og overførsel af innovation samt arbejdskraftens grænseoverskridende mobilitet. Det bidrager også til at gøre transport i den sydlige Østersøregion mere effektiv og mere miljøvenlig. Foranstaltningerne på disse nøgleområder bliver suppleret med en indsats, der skal fremme lokale aktørers samarbejdskapacitet via deltagelse i grænseoverskridende netværk.

Programmet udvikler og gennemfører fælles løsninger på fælles problemer. Der bliver foretaget mindre investeringer i infrastruktur, og de gennemføres i mange tilfælde som pilotinvesteringer.

Programmet yder et væsentligt bidrag til gennemførelsen af EU-strategien for Østersøregionen.

Støtteprioriteter

Programmet fokuserer på fem hovedprioriteter:

 • styrkelse af den internationale virkelyst og innovationskapaciteten i den blå og den grønne økonomi i den sydlige Østersøregion
 • udnyttelse af den sydlige Østersøregions miljømæssige og kulturelle potentiale for blå og grøn vækst
 • forbedring af de grænseoverskridende forbindelser med henblik på at skabe et funktionsdygtigt blåt og grønt transportområde
 • forbedring af den menneskelige ressourcekapacitet med henblik på at styrke områdets blå og grønne økonomi
 • forbedring af samarbejdskapaciteten hos de lokale aktører i den sydlige Østersøregion via deltagelse i grænseoverskridende netværk.

Forventede virkninger

 • større tilstedeværelse af SMV'er fra den sydlige Østersøregion i den blå og den grønne sektor på de internationale markeder og øget innovationskapacitet for SMV'er inden for den blå og den grønne sektor
 • øget anvendelse af grønne teknologier, færre udledninger af forurening i Østersøen, bedre udviklede og mere attraktive turistdestinationer og flere besøgende i regionen
 • bedre og mere miljømæssigt bæredygtige passagertjenester og intermodale fragttjenester i den sydlige Østersøregion
 • en arbejdsstyrke, der er bedre forberedt til arbejdspladser i virksomheder inden for den blå og den grønne sektor
 • større inddragelse af lokalsamfundets aktører i grænseoverskridende samarbejdsnetværk.

Regions

 • Denmark
  • Hovedstaden
  • Sjælland
 • Germany
  • MECKLENBURG-VORPOMMERN
 • Lithuania
 • Poland
  • Zachodniopomorskie
  • Warmińsko-Mazurskie
  • Pomorskie
 • Sweden
  • Småland med öarna
  • Sydsverige

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 82,978,784.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 100,614,276.00 €

Total EU contribution: 82,978,784.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB013