Baltic Sea

Interreg

Flere værktøjer

 

Programme description

De vigtigste mål

Programmets overordnede mål er at styrke integreret territorial udvikling og samarbejde for at skabe en mere innovativ, mere tilgængelig og bæredygtig Østersøregion. Programmet fremmer tværnationalt samarbejde og integration via projekter, der tager fælles udfordringer og muligheder i regionen op. Programmet støtter endvidere gennemførelsen af EU-strategien for Østersøområdet.

Programmet skal håndtere spørgsmål, som de enkelte lande ikke kan løse ordentligt på egen hånd. Blandt de udfordringer, som kræver en fælles indsats fra partnere fra flere lande i Østersøregionen, kan nævnes forbedring af vandkvaliteten og bedre sikkerhed til søs.

Programmet investerer i de offentlige myndigheders institutionelle kapacitet på lokalt, regionalt og nationalt plan, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, sektorspecifikke organer og sammenslutninger samt ikke-statslige organisationer og virksomheder. Ved forbedret institutionel kapacitet forstås:

 • øget institutionaliseret viden og kompetence
 • bedre forvaltningsstrukturer og organisatorisk struktur
 • mere effektiv udnyttelse af menneskelige og tekniske ressourcer
 • bedre mulighed for at tiltrække nye finansielle ressourcer
 • bedre evne til at arbejde i et tværnationalt miljø.

Støtteprioriteter

Programmet vil fokusere på følgende fire prioriteter:

 1. Innovationskapacitet
 2. Effektiv forvaltning af naturressourcer
 3. Bæredygtig transport
 4. Makroregionalt samarbejde 

Nogle af de forventede resultater

 • øget kapacitet hos offentlige myndigheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, sektorspecifikke organer og sammenslutninger samt ikke-statslige organisationer og virksomheder med henblik på mere innovation, for at forvalte naturressourcer effektivt og gøre transport mere bæredygtig
 • 230 virksomheder samarbejder med forskningsinstitutioner
 • 10 nyudviklede markedsprodukter og tjenester
 • 8 mio. EUR i private investeringer frigøres inden for forskning og udvikling
 • 45 mio. EUR i investeringer planlægges på tværnationalt plan

Programmet forvaltes af Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) i Kiel, Tyskland. Ledelsen af forvaltningsmyndigheden/Det fælles sekretariat befinder sig i Rostock, Tyskland.

Regions

 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • Germany
  • BERLIN
  • BRANDENBURG
  • BREMEN
  • HAMBURG
  • MECKLENBURG-VORPOMMERN
  • Lüneburg
  • SCHLESWIG-HOLSTEIN
 • Latvia
 • Lithuania
 • Poland
 • Sweden

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 263,830,658.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 331,518,268.00 €

Total EU contribution: 271,031,690.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16M5TN001