Innovation og bæredygtig vækst i virksomheder. Nationalt program for Den Europæiske Regionalfond - 2014-2020

Danmark

Flere værktøjer

 

Programme description

De vigtigste mål

Programmets mål er at øge den økonomiske vækst i alle danske regioner og bidrage til realisering af Europa 2020-målene for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Det skulle skabe job og øge produktiviteten, særlig i SMV'er. EU-støtten bliver målrettet afhængigt af de enkelte regioners unikke styrker og udviklingsbehov.

Støtteprioriteter

Programmet fokuserer på fire hovedprioriteter:

 • Øge antallet af innovative SMV'er Investeringer under denne prioritet vil støtte både samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner om innovation og fremme innovation i SMV'er via stærke klynger.
 • Øge antallet af SMV'er i vækst Målet med denne prioritet er at sætte SMV'er i stand til at udnytte deres vækstpotentiale. Prioriteten henvender sig kun til SMV'er, der efter al sandsynlighed har et betydeligt vækstpotentiale, som hurtigt kan udnyttes, og en ledelse, der er motiveret for at skabe vækst.
 • Øge energi- og ressourceeffektiviteten i SMV'er Denne prioritet henvender sig til individuelle SMV'er eller netværk af SMV'er med et stort og måleligt potentiale for øget ressource- og energieffektivitet.
 • Nedbringe energiforbruget i byer med over 30 000 indbyggere Målgruppen for denne prioritet, der knyttes sammen med de øvrige prioriteter, er her specifikt byer eller byområder. Investeringerne udgør en del af de integrerede strategier for bæredygtig byudvikling. Målet er at øge innovationen, dels i tilknytning til ressource- og energieffektivitet i SMV'er, dels i tilknytning til innovation og gennemførelse af lavemissionsteknologier i SMV'er.

Nogle af de forventede resultater

 • 1 900 virksomheder har samarbejdet med videninstitutioner
 • private investeringer på 344 mio. DKK (ca. 46 mio. EUR)
 • investeringer i 6 800 SMV'er
 • 700 nye vækstvirksomheder
 • omsætning i virksomheder på 5 400 mio. DKK (ca. 725 mio. EUR)
 • skabelse af 2 700 job
 • 800 virksomheder har deltaget i samarbejdsprojekter om innovation
 • nedbringelse af drivhusgasemissionerne med 49 000 ton
 • reduktion af det årlige energiforbrug med 905 000 GJ

Operationelt program - fuld tekst

 •  Pdf

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling gennemføres i Danmark via vækstfora. Der findes seks sådanne vækstfora, et i hver region og et på Bornholm. Bornholm, som formelt er en del af Region Hovedstaden, har sin egen udviklingsstrategi.

Regions

 • Denmark

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 206,615,841.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 399,225,122.00 €

Total EU contribution: 206,615,841.00 €

View the data

CCI number: 2014DK16RFOP001