North Sea

Interreg

Flere værktøjer

 

Programme description

De vigtigste mål

Siden påbegyndelsen af det første program for Nordsøregionen har samarbejdet i regionen udviklet sig og er blevet tættere. For hver programmeringsperiode har det været muligt at øge ambitionerne for de finansierede projekters indvirkning og varighed. Det nye program for Nordsøregionen fortsætter denne udvikling i perioden 2014-2020.

Programmets overordnede mål er at støtte udviklingen og fremme bæredygtig økonomisk vækst i hele Nordsøregionen. Programmet hjælper virksomheder, institutioner, offentlige administrationer, ngo'er og andre med at samle deres ekspertise, udveksle erfaringer og samarbejde om udvikling af realistiske løsninger på de problemer, der er fælles for organisationerne i regionen.

Støtteprioriteter

Programmet fokuserer på fire hovedprioriteter:

 • Prioritet 1: Vækst – Støtte vækst i Nordsøregionens økonomier ved at fremme erhvervsinvesteringer i forskning og innovation og udvikle forbindelser og synergier mellem virksomheder, forsknings- og udviklingscentre og sektoren for videregående uddannelser. Der er navnlig være tale om: fremme af investeringer i produkt- og tjenesteudvikling, teknologioverførsel, social innovation, økoinnovation, public service-applikationer, stimulering af efterspørgslen, netværkssamarbejde, klynger og åben innovation via intelligent specialisering og støtte til teknologisk og anvendt forskning, pilotlinjer, hurtige produktvalideringsforanstaltninger, avanceret produktionskapacitet og første produktion, herunder navnlig central støtteteknologi, og formidling af teknologier til anvendelse inden for alle områder.
 • Prioritet 2: Økoinnovation – Fremme af den grønne økonomi gennem støtte til industriel omstilling til en ressourceeffektiv økonomi, fremme af grøn vækst, økoinnovation og forvaltning af miljøpræstationer inden for den offentlige og den private sektor.
 • Prioritet 3: Bæredygtig Nordsøregion – Beskyttelse mod klimaændringer og miljøbevarelse gennem støtte til investering i tilpasning til klimaændringer, herunder økosystembaserede tilgange og beskyttelse og genoprettelse af biodiversitet og jordbund og fremme af økosystemtjenester, herunder via Natura 2000 og grøn infrastruktur.
 • Prioritet 4: Fremme af grøn transport og mobilitet gennem udvikling af miljøvenlige (herunder støjsvage) lavemissionstransportsystemer, bl.a. indre vandveje, søtransport, havne, multimodale forbindelser og lufthavnsinfrastruktur, med henblik på at fremme den bæredygtige regionale og lokale mobilitet.

Forventede virkninger

 • Udvikling af nye eller bedre videnpartnerskaber mellem virksomheder, videninstitutioner, offentlige forvaltninger og slutbrugere med henblik på langsigtet samarbejde om udvikling af produkter og tjenester. Forbedring af den regionale innovations evne til at øge innovationsniveauet på lang sigt og til at støtte intelligente specialiseringsstrategier. Tilskyndelse af den offentlige sektor til at skabe innovationsefterspørgsel og innovative løsninger til forbedring af leveringen af offentlige tjenester.
 • Fremme af udviklingen og udbredelsen af produkter, tjenester og processer med henblik på hurtigere at gøre Nordsøregionens økonomi grønnere. Fremme af udviklingen og udbredelsen af nye produkter, tjenester og processer med henblik på at nedbringe miljøaftrykket fra regionerne omkring Nordsøen.
 • Demonstration af nye og/eller bedre metoder til forbedring af målområders klimamodstandsdygtighed. Udvikling af nye metoder til langsigtet bæredygtig forvaltning af økosystemerne i Nordsøen.
 • Udvikling af demonstrationer af innovative og/eller forbedrede transport- og logistikløsninger med potentiale til at flytte store mængder gods væk fra vejtransport over store afstande. Fremme af udbredelsen og anvendelsen af grønne transportløsninger til regional gods- og persontransport.

 

Regions

 • Belgium
  • Antwerpen
  • Oost-Vlaanderen
  • West-Vlaanderen
 • Denmark
  • Sjælland
  • Syddanmark
  • Midtjylland
  • Nordjylland
 • Germany
  • BREMEN
  • HAMBURG
  • NIEDERSACHSEN
  • Braunschweig
  • Hannover
  • Lüneburg
  • Weser-Ems
  • SCHLESWIG-HOLSTEIN
 • Netherlands
  • NOORD-NEDERLAND
  • Groningen
  • Friesland
  • Drenthe
  • Overijssel
  • Flevoland
  • Zuid-Holland
  • Zeeland
 • Sweden
  • Södra Sverige
  • Småland med öarna
  • Sydsverige
  • Västsverige
  • Norra Mellansverige
 • United Kingdom
  • NORTH EAST
  • Tees Valley & Durham
  • Northumberland and Tyne & Wear
  • YORKSHIRE & THE HUMBER
  • East Riding & North Lincolnshire
  • North Yorkshire
  • South Yorkshire
  • West Yorkshire
  • EAST MIDLANDS
  • Derbyshire & Nottinghamshire
  • Leicestershire, Rutland and Northamptonshire
  • Lincolnshire
  • East Anglia
  • Essex
  • Kent
  • Eastern Scotland
  • North Eastern Scotland
  • Highlands and Islands

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 167,253,971.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 328,773,520.00 €

Total EU contribution: 167,253,971.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFTN005