ESPON

Interreg

Flere værktøjer

 

Programme description

De vigtigste mål

Målet for samarbejdsprogrammet ESPON 2020 er at støtte styrkelsen af effektiviteten i EU's samhørighedspolitik og andre sektorpolitikker og -programmer under de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) samt nationale og regionale territoriale udviklingspolitikker via produktion, udbredelse og fremme af territorial dokumentation, der dækker hele de 28 EU-medlemsstaters område samt de fire partnerlande Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz.

Støtteprioriteter

ESPON fokuserer på det tematiske mål 11 "styrkelse af institutionel kapacitet". Men da alle 11 tematiske mål har en territorial dimension eller indvirkning, anses de alle for at være relevante for støtte i forbindelse med europæisk territorial dokumentation, der er produceret, genereret og udbredt af ESPON 2020.

Forventede virkninger

 • Udvidet produktion af territorial dokumentation via anvendt forskning og analyse.
 • Opgraderet videnoverførsel og brug af analytisk brugerstøtte.
 • Forbedret territorial observation og værktøjer til territoriale analyser.
 • Større inddragelse og udnyttelse af territorial dokumentation.

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 41,377,019.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 48,678,851.00 €

Total EU contribution: 41,377,019.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR004