Operationelt program 'Innovation og viden'

Program inden for rammerne af målet regional konkurrenceevne og beskæftigelse, som samfinansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)

Danmark

Flere værktøjer

 

Programmet dækker hele landet.

1. Europa-Kommissionen godkendte det operationelle program den 26. juni 2007

Yderområderne vil opnå mindst samme finansieringsandel i denne programperiode som i perioden 2000-2006, dvs. omkring en tredjedel.

Bistanden fra Det Europæiske Fællesskab og medlemsstaten beløber sig til 509.577.240 EUR for perioden 2007-2013. Heraf udgør EFRU-bidraget til det operationelle program 254.788.620 EUR, svarende til ca. 90 % af Lissabon-dagsordenens målsætninger (om vækst og beskæftigelse).

2. Formålet med støtten

Strategiens vigtigste mål vedrører fire "vækstdrivere", som betragtes som afgørende, når det drejer sig om at fremme væksten. De er angivet nedenfor sammen med de aspekter, der skal fokuseres på i denne programperiode:

Menneskelige ressourcer:

a) målrette efteruddannelsen til at opfylde virksomhedernes behov

b) forbedre tilgængeligheden af forskningsbaseret efteruddannelse

c) forbedre uddannelsen af ledere

d) bistå virksomhederne med uddannelsesplanlægningen

Innovation:

a) fremme vekselvirkningen mellem den akademiske verden og erhvervslivet

b) rekruttere bedre uddannet personale til virksomhederne

Anvendelse af ny teknologi (IKT):

a) fremme brugen af websteder med avancerede tjenesteydelser (f.eks. digitale produkter, kundeservice)

b) fremme e-læring i virksomhederne

c) udbrede IKT-anvendelsen, både geografisk og i alle aldersgrupper

Iværksætteri:

a) fremme bæredygtig vækst

b) fremme spin-off-effekten fra den akademiske verden

c) skabe flere "virksomhedskuvøser" for at opnå resultater som f.eks. i

Finland, USA, UK og Sverige.

Det er hensigten, at bidraget fra strukturfonden skal supplere den overordnede danske vækstpolitik og nationale politik, idet der tages hensyn til Lissabon-strategien, EU-lovgivningen og dansk lovgivning, herunder især den danske lov om erhvervsudvikling. Midlerne vil udelukkende blive anvendt, hvor der er mangel på national finansiering, og hvor en intervention er afgørende for at forbedre den regionale konkurrenceevne.

3. Prioriteringer

ERDF OP

ESF OP

REDS Northern Jutland Region

REDS Mid-Jutland Region

REDS South of Denmark Region

REDS Zealand Region

REDS Capital area Region

REDS Bornholm

EFRU-programmet vil fokusere på tre af de ovennævnte vækstdrivere med innovation som højeste prioritering. Midlerne vil blive fordelt således: Innovation 30 %, anvendelse af nye teknologi 20 %, iværksætteri 20 %, mens resten anvendes til teknisk bistand.

Tekniske og finansielle oplysninger

Operationelt program 'Innovation og viden'

Interventionstype

Operationelt program

CCI No

2007DK162PO001

Number of decision

C(2007)3360

Dato for endelig godkendelse

06/07/2007

Opdeling af finanser efter prioritetsakse

Prioritetsakse EU-investering Offentligt bidrag Samlet offentligt bidrag
Innovation og viden 245 084 342 245 084 342 490 168 684
Teknisk bistand 9 704 278 9 704 278 19 408 556
I alt 254 788 620 254 788 620 509 577 240