Operationelt program 'Sydlige Østersøregion'

Program under målet 'europæisk territorialt samarbejde', medfinansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)

Polen

Flere værktøjer

 

Den 20. december 2007 godkendte Europa-Kommissionen et program for grænseoverskridende samarbejde i den sydlige Østersøregion for perioden 2007-2013. Det operationelle program er omfattet af rammerne for målet "europæisk territorialt samarbejde" og har et samlet budget på ca. 75 mio. EUR. Fællesskabsstøtten inden for rammerne af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) er på ca. 61 mio. EUR, hvilket udgør ca. 0,7 % af de samlede EU-investeringer, der er øremærket til målet "europæisk territorialt samarbejde" under samhørighedspolitikken for 2007-2013.

Programmet omfatter følgende områder:

- Polen - Szczeciński, Koszaliński, Słupski, Gdański og underområderne Gdańsk-Gdynia-Sopot.

- Sverige - Kalmar, Blekinge og Skåne län.

- Tyskland - Greifswald, Rostock, Stralsund, Wismar, Bad Doberan, Nordvorpommern, Nordwestmecklenburg, Ostvorpommern, Rügen og Uecker-Randow (underområder i Mecklenburg-Vorpommern).

- Danmark – Bornholms Regionskommune.

- Litauen - Klaipėdos.

- Andre regioner i landene kan deltage i projekterne som naboområder og modtage op til 20 % af den EFRU-støtte, der er afsat til programmet.

1. Programmets mål og formål

Det overordnede formål med det operationelle program er at styrke bæredygtig udvikling af den sydlige Østersøregion gennem fælles aktioner, der er udformet med henblik på at øge dens konkurrenceevne og forbedre integrationen blandt borgere og institutioner.

Programmet dækker en stor grænseregion mellem fem medlemsstater. De økonomiske og sociale uligheder mellem de lande, der blev medlem af EU i 2004, og de gamle medlemsstater udgør store udfordringer, for så vidt angår det sydlige Østersøområdes konkurrenceevne, økonomiske og sociale integration og overordnede bæredygtige udvikling. Der er behov for at forbedre de grænseoverskridende strukturer i hele området for at fremme samspillet mellem lokalsamfundene og de beslutningstagende organer.

2. Forventede virkninger af investeringerne

Gunstige vilkår for vækst og jobskabelse på tværs af landegrænserne udgør en af de centrale forventede virkninger af investeringerne. Beboere, turister og investorer i det sydlige Østersøområde vil også nyde godt af indsatsen for at beskytte det sociale, kulturelle og naturlige miljø. De specifikke resultater omfatter tilvejebringelse af offentlige og private investeringer ved hjælp af mindst 14 projekter, forbedret kvalitet og interoperabilitet af transportforbindelserne og –tjenesterne ved hjælp af ca. fem projekter og forbedret institutionel kapacitet inden for forvaltning af Østersøens miljø ved hjælp af ca. 12 målrettede projekter.

3. Prioriterede indsatsområder

Programmet fokuserer på følgende prioriterede indsatsområder:

Prioritet indsatsområde 1: Økonomisk konkurrenceevne [ca. 36,8 % af den samlede finansiering]

Målet med dette prioriterede indsatsområde er at tilskynde til gennemførelse af aktioner, der fremmer integration af de økonomiske markeder og arbejdsmarkederne i området, samarbejde inden for tekniske og videregående uddannelser, overførsel af viden og knowhow mellem offentlige og private aktører og bedre transportforbindelser.

Prioritet indsatsområde 2: Tiltrækningskraft og fælles identitet [ca. 56,7 % af den samlede finansiering]

Målet med dette prioriterede område er at støtte forvaltning af både miljøtrusler og aktioner, der er udformet med henblik på at fremme bæredygtig økonomisk udnyttelse af naturressourcerne og kulturarven, med særligt fokus på turisme, udvikling af vedvarende energikilder og energibesparelse samt lokale initiativer, der fremmer kontakter mellem borgerne.

Prioritet indsatsområde 3: Teknisk bistand [ca. 6,5 % af den samlede finansiering]

Målet er her at støtte deltagerlandenes gennemførelse af programmet.

4. Forvaltningsmyndighed

 

Tekniske og finansielle oplysninger

Operationelt program 'Sydlige Østersøregion'

Interventionstype

Operationelt program

CCI No

2007CB163PO013

Number of decision

C/2007/6499

Dato for endelig godkendelse

20/12/2007

Opdeling af finanser efter prioritetsakse

Prioritetsakse EU-investering Offentligt bidrag Samlet offentligt bidrag
Økonomisk konkurrenceevne 22 472 194 5 271 255 27 743 449
Tiltrækningskraft og fælles identitet 34 619 325 8 120 583 42 739 908
Teknisk bistand 3 644 140 1 214 713 4 858 853
I alt 60 735 659 14 606 551 75 342 210