Programmer

Resuméer af de operationelle programmer, Europa-Kommissionen har vedtaget i starten af en programmeringsperiode, findes nedenfor. Programmerne udarbejdes af de enkelte medlemsstater og/eller regioner og finansieres under Den Europæiske Fond for Regional Udvikling eller Samhørighedsfonden.
Der findes yderligere sektorfiltre for:

Flere værktøjer

 

Nationale programmer

Østrig

Bulgarien

Belgien

Tjekkiet

Cypern

Danmark

Estland

Finland

Frankrig

Tyskland

Grækenland

Irland

Italien

Letland

Litauen

Luxembourg

Ungarn

Malta

Nederlandene

Polen

Portugal

Kroatien

Rumænien

Slovenien

Slovakiet

Spanien

Sverige

Forenede Kongerige

Grænseoverskridende, transnationalt og interregionalt samarbejde