RegioStars Awards 2019

Další nástroje

 

CityWalk

CityWalk je více než jen projekt. CityWalk je životní styl. Zaměřuje se na nejjednodušší formu městské mobility – na chůzi. Mají-li být města příznivější pro chodce, jsou nutné změny – včetně chytré integrace chůze společně s dalšími způsoby dopravy. Citywalk nabízí inovativní řešení, které staví do popředí potřeby občanů a kombinuje nové chytré koncepty podpory chodců a řešení, která tyto potřeby dokáží uspokojit, bojují proti změně klimatu, zlepšují kvalitu ovzduší a snižují hluk.

Více o tomto projektu


Kategorie 4 - budování měst odolných vůči klimatu

Region(y): Vzhodna Slovenia, Dél-Alföld, Vzhodna Slovenija, Stredné Slovensko, Kontinentalna Hrvatska, Nord-Vest, Североизточен (Severoiztochen), Jihozápad, Steiermark, Észak-Alföld
Země: Austria - Bulgaria - Croatia - Czechia - Hungary - Romania - Slovakia - Slovenia
Fond: European Regional Development Fund (Interreg)
Příspěvek EU: EUR 1 895 151
Časový rámec: 12/2016 - 05/2019
Operační program : Interreg TN - Danube
Řídicí orgán : Ministry of Finance, Danube Transnational Programme – Managing Authority and Joint Secretariat
Organizace: Scientific Research centre Bistra Ptuj