ROMA-NeT: Integrace romských komunit v EU

Projekt pomáhá bojovat s vysokou úrovní sociálního vyloučení a chudobou mezi romskými obyvateli EU tím, že v rámci meziregionální sítě umožňuje sdílení osvědčených postupů.

Další nástroje

 
Tvůrčí plánování na workshopu ROMA-NeT Tvůrčí plánování na workshopu ROMA-NeT

" Síť ROMA-NeT vznikla v klíčovém období, kdy se začleňování romské populace a dalších skupin, kterým hrozí vyloučení, dostalo v agendě EU více pozornosti. Metodologie URBACT přitom představuje vynikající prostředek k podpoře měst při přípravě integrovaných akčních plánů. Nyní jsme lépe připraveni a máme větší motivaci k práci na plnění svých cílů. "

-Gizella Matyasi, projektová manažerka sítě ROMA-NeT

Navzdory snahám na místní, národní a evropské úrovni je romská populace v EU i nadále vystavena vysoké úrovni sociálního vyloučení a chudoby. Romští obyvatelé často čelí problémům, především s přístupem k zaměstnání, vzdělání a ke zdravotním a sociálním službám. To často vede k vysoké míře negramotnosti a nedostatečné školní docházce romských dětí.

Romové navíc často žijí v segregovaných a izolovaných čtvrtích. Jejich špatný zdravotní stav ještě zhoršuje extrémní přelidnění a nedostatek základní vybavenosti.

Meziregionální projekt ROMA-NeT byl navržen za účelem řešení těchto problémů v deseti městech a městských oblastech sedmi zemí EU (Maďarsko, Španělsko, Francie, Itálie, Spojené království, Česká republika a Slovensko).

Sdílení osvědčených postupů

Cílem projektu bylo sdílení odborných znalostí a předávání nejvhodnějších postupů za účelem zdokonalení politiky začleňování Romů a posílení komunitní soudržnosti mezi romskými a sousedními komunitami. Těchto cílů se podařilo dosáhnout informováním a podporou partnerů ve městech za účelem rozvoje místních akčních plánů na podporu sociálního začleňování Romů. V každém městě vznikly místní podpůrné skupiny, do kterých se zapojily klíčové zúčastněné subjekty, a ty pak na sebe vzaly úkol vytvořit místní akční plány.

Konkrétním výstupem tohoto projektu je zavedení tříd s menším počtem žáků na základní škole ve čtvrti Torrente ve Valencii, kde 95 % žáků je romského původu. Za účelem zlepšení výsledků a integrace romských žáků jsou ve škole navíc dva sociální pracovníci.

Jiný příklad najdeme v Glasgowě, kde byly zavedeny programy zaměřené na zaměstnanost a vzdělávání, jejichž cílem bylo začlenění místních Romů. Projekty nabízely podporu před získáním zaměstnání, odbornou přípravu v zaměstnání a práci pro Romy žijící v glasgowské čtvrti Govanhill.

Projekt ROMA-NeT je součástí meziregionálního programu URBACT, který je společně financován Evropským fondem pro regionální rozvoj a členskými státy EU. URBACT je evropský výměnný a studijní program, který podporuje udržitelný rozvoj měst.

Pilotní síť partnerů projektu Roma-NeT

Do pilotní sítě partnerů, která se soustředí na plnění místních akčních plánů, bylo vybráno šest partnerů projektu Roma-NeT (Almería, Boloň, Budapešť, Glasgow, Nagykálló, Torrent). V této fázi plnění bude nadále uplatňován aktivní přístup spolupráce s klíčovými místními zúčastněnými subjekty, především romskými komunitami, které postupně naplňují plány na začlenění Romů na místní úrovni. Cílem plánů je zlepšení přístupu ke vzdělání, zdravotní péči a bydlení a stimulace pracovních příležitostí pro Romy v produktivním věku. Prostřednictvím mezinárodní výměny zkušeností vznikne kapacita, která bude ovlivňovat místní, národní a evropskou politiku a posílí místní struktury pro řízení a monitorování implementace. Projekt bude realizován v období od prosince 2013 do března 2015.


Celkové investice a financování z EU

Celkový rozpočet projektu ROMA-NeT počítal s náklady ve výši 622 918 EUR. Příspěvek Evropského fondu pro regionální rozvoj poskytovaného ze strany EU prostřednictvím evropského programu pro územní spolupráci URBACT II na období 2007–2013 činil 459 549 EUR. Projekt byl realizován v období od listopadu 2009 do ledna 2013.


Datum konceptu

29/09/2014