Silniční rekonstrukce zkvalitňuje dopravní spojení přes česko-slovenskou hranici

Byla rekonstruována a modernizována silnice II. třídy II/484, která vede mezi Turzovkou na Slovensku a Bílou v České republice, a dále došlo k renovaci mostů a směrových ukazatelů na silnici i nedalekých propustků, což zkvalitnilo přeshraniční dopravní spojení využívaná místními obyvateli a lépe zpřístupnilo oblast návštěvníkům.

Další nástroje

 
Modernizovaný most na silnici Bílá–Klokočov–Turzovka © Radim Fryč Modernizovaný most na silnici Bílá–Klokočov–Turzovka © Radim Fryč

" Díky tomuto projektu slouží rekonstruovaná silnice jako jeden z hlavních dopravních spojů pro obyvatele pohraničí. Celá oblast je atraktivním místem pro návštěvníky regionu a lepší dopravní propojení také snížením hluku a zlepšením kvality ovzduší přispělo ke zkvalitnění lokálního životního prostředí "

Luboš Bourek, odbor evropských projektů, Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj a slovenský Žilinský kraj dlouhodobě spolupracují na přeshraničních projektech, mj. v oblasti dopravy. Modernizace dopravní infrastruktury představuje na obou stranách hranice důležité téma, neboť je jednou z hlavních podmínek ekonomického růstu a rozvoje regionu.

Silnice II. třídy II/484 mezi Turzovkou na slovenské straně a Bílou na české straně je dopravně obzvláště vytížená, neboť je příjezdovou komunikací k silnicím, které vedou k regionálním centrům jako Ostrava, Žilina a Čadca. Coby důležitá tepna spojující Moravskoslezský a Žilinský kraj značně ovlivňuje každodenní život a mobilitu místních obyvatel, hospodářský rozvoj a konkurenceschopnost regionu.

Dvoufázová rekonstrukce a modernizace

Silnice a související infrastruktura byly v takovém stavu, že podle odborného posudku byla rekonstrukce a modernizace nezbytná. Projekt probíhal ve dvou fázích a zahrnoval modernizaci mostních konstrukcí, drenáže a dopravního značení, výměnu směrových sloupků vytyčujících kraje pruhů či vozovek, přemalování vodorovného značení a další vylepšení, která umožnila, aby silnice lépe zvládala přeshraniční dopravní provoz.

Výsledkem dvou fází projektu je rekonstruovaný a modernizovaný silniční úsek o celkové délce 15,6 km, z toho 10,4 km na Slovensku a 5,2 km v České republice. Na slovenské straně bylo modernizováno šest mostů a pět propustků, na české straně pak dva mosty a dvanáct propustků.

Projekt zvýšil dostupnost území na obou stranách hranice a usnadnil tak místním obyvatelům cestování do práce či do školy. Rekonstrukce přispěla ke zlepšení bezpečnostních standardů silnice a k plynulejšímu dopravnímu provozu, modernizovaný povrch silnice pak snížil míru opotřebení vozidel.

Přínos pro ekonomiku a životní prostředí

Z ekonomického hlediska těží podniky v oblasti cestovního ruchu, neboť silnice vede turisticky oblíbenou oblastí. Projekt měl také pozitivní dopad na životní prostředí, jelikož došlo ke snížení vozidly způsobeného zemního hluku a díky plynulejšímu provozu rovněž ke zlepšení kvality ovzduší.

Veřejnost se o provádění projektu dozvídala skrze oznámení v regionálních týdenících a informační tabule postavené v blízkosti stavenišť. Tabule byly po skončení projektu nahrazeny deskami poskytujícími informace o pracích provedených na obou stranách hranice.

Po dokončení projektu se konaly závěrečné konference, které se účastnili zástupci partnerů. Na webových stránkách partnerů byly zveřejněny informace o projektu a místním dětem se rozdaly propagační materiály, např. reflexní pásky a vesty.


Celkové investice a financování z EU 

Celková investice do obou fází projektu „Rekonstrukce silničního úseku Bílá–Klokočov–Turzovka“ činí 4 875 434 eur, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj přispěl prostřednictvím operačního programu „Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika“ v programovém období 2007–2013 částkou 4 144 118 eur.


Datum konceptu

20/06/2016