Usnadnění mobility poskytováním přeshraničních dopravních informací v reálném čase

Projekt EDITS (European Digital Traffic Infrastructure Network for Intelligent Transport Systems – Evropská digitální dopravní infrastrukturní síť pro inteligentní dopravní systémy) byl vznikl proto, aby poskytoval přeshraniční multimodální dopravní informace na základě harmonizovaných dopravních dat a informací shromážděných na nadnárodní úrovni.

Další nástroje

 
Lépe informovaní cestující díky harmonizovaným datům. Lépe informovaní cestující díky harmonizovaným datům.

" Je to v Evropě poprvé, co se výměny dopravních údajů pokrývajících hromadnou i automobilovou dopravu zúčastní provozovatelé ze sousedících zemí. Cílem je poskytovat cestujícím přesné služby. "

Martin Böhm z agentury AustriaTech

Dopravní informační systémy často poskytují pouze údaje v rámci místní nebo regionální oblasti, bez většího množství přeshraničních údajů. Projekt EDITS tento problém řeší vytvořením systému umožňujícího nadnárodní spolupráci. Sdílení údajů pomáhá bojovat se změnou klimatu a dopravními zácpami.

Široké partnerství

Do projektu se zapojili provozovatelé přepravy a veřejné instituce z pěti středoevropských zemí, jejichž cílem bylo usnadnit výměnu těchto informací. Za tímto účelem byla v rámci projektu vypracována interoperabilní a multimodální platforma EDITS-GIP (Graph-Integration-Platform – Platforma pro integraci grafů) a rozhraní EDITS-GIP, které umožňuje výměnu dat a informací souvisejících s dopravou.

„Technické specifikace pro výměnu dat, formulované v rámci projektu EDITS, mají potenciál vytvořit jednotný základ pro specifikace služeb pro poskytování multimodálních dopravních informací v souladu s evropskou směrnicí ITS (2010/40/EU),“ říká Martin Böhm z agentury AustriaTech.

Lepší informační služby pro dopravu

Díky vylepšení stávajících dopravních informačních služeb budou mít uživatelé systému EDITS přístup k podpoře před cestou a během ní v daných regionech i mimo ně. Partneři projektu EDITS mají navíc možnost nabízet koncovým uživatelům různé služby v závislosti na datech dostupných zúčastněným provozovatelům v konkrétním regionu – například konkrétní dopravní informace pro individuální dopravu, veřejnou dopravu i intermodální dopravu.

Projekt EDITS bude implementován a testován ve třech demonstračních oblastech: Středoevropský euroregion (Rakousko, Slovensko, Česká republika a Maďarsko); trojúhelník mezi Rakouskem, Itálií a Slovinskem; příhraniční italské provincie Modena a Ferrara.


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „EDITS“ činí 2 424 272 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „Střední Evropa“ částkou 1 907 599 EUR.


Datum konceptu

16/12/2014