Projekt i.e. SMART: Zakládání živností mladých podnikatelů a tvorba nových pracovních míst

V důsledku ekonomické krize čelili mladí lidé ve střední Evropě bezútěšným vyhlídkám na zaměstnání. Současně stagnoval růst malých a středně velkých firem v Evropě. S cílem změnit tato dvě negativa na pozitiva pomáhá projekt i.e. SMART prostřednictvím osvěty o inovacích, vzdělávání a školení nezaměstnaným mladým lidem, aby si vytvořili vlastní pracovní místa.

Další nástroje

 

Vše začalo soutěží hledající nejlepší nové podnikatelské nápady v oblastech informačně-komunikační technologie (ICT), zelené ekonomiky a kreativního odvětví. K překvapení dostal projekt „SMART Training Network for Innovation and Entrepreneurship in Emerging Sustainable Economic Sectors”, nebo-li SMART, stovky přihlášek.

Pět soutěžících, kteří předložili nejlepší podnikatelské nápady z každého ze sedmi zúčastněných regionů, bylo pozváno na SMART Campus. Zde každý z mladých podnikatelů obdržel individuální koučink a měl příležitost své nápady přednést potenciálním investorům.

Narušení zóny pohodlí

Projekt i.e. SMART již dosáhl značného vlivu tím, že inspiroval stovky mladých lidí k tomu, aby vystoupili ze své zóny pohodlí a rozjeli vlastní podnikání. Na podporu zřídil projekt podnikatelská centra, neboli „SMART Points“, kde se lidé ve věku 14–30 let mohou sdružovat s podobně smýšlejícími jednotlivci za účelem školení.

S vědomím toho, že ne každý může navštívit „SMART Point“, vyvinuli partneři projektu špičkový interaktivní web „3D SMART“. Tato platforma umožňovala školitelům poskytovat účastníkům nástroje a pomoc na dálku a prostřednictvím institucí třetí strany. 

Prostřednictvím sítě „SMART Network“ projekt také dal dohromady začínající mladé podnikatele s podobně smýšlejícími jednotlivci v jiných zemích, čímž program obohatil o globální hledisko.

Nový způsob uvažování

Vliv projektu i.e. SMART je cítit také ve třídách v celém regionu. Poté, co vzdělávací systémy určily skutečnou potřebu podnikatelského vzdělávání jako nedílné součásti hlavních osnov, hledají nyní způsob, jak podnikatelské myšlení začlenit do každodenní výuky ve třídách.

V důsledku toho budou bezprostřední výsledky generované projektem i.e. SMART přetrvávat pravděpodobně ještě dlouho po jeho skončení.

„Pozitivní dopad tohoto projektu je dobře patrný při pozorování studentů – zapojují se, jsou motivovaní a dychtiví být součástí společnosti.“

Dr Hartmut Rӧsch, vedoucí oddělení pro další vzdělávání a centra pro začínající podnikatele, Stuttgart Media University, Německo


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „SMART Training Network for Innovation and Entrepreneurship in Emerging Sustainable Economic Sectors“ činila 2 133 700 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „STŘEDNÍ EVROPA“ částkou 1 675 165 EUR.


Datum konceptu

01/07/2014