Návrat místního turistického ruchu zprovozněním historické železnice

Oživení historické a malebné horské železnice mezi Českou republikou a Slovenskem umožňuje obdivovat tento nádherný kout Evropy a přivádí letní turisty, obdivovatele železničních zajímavostí i milovníky místní historie.

Další nástroje

 
Obnovení provozu na historické a malebné železniční trati mezi Českou republikou a Slovenskem © Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky Obnovení provozu na historické a malebné železniční trati mezi Českou republikou a Slovenskem © Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky

" Tento projekt přispěl k hospodářskému rozvoji hraničního regionu podporou venkovského turistického ruchu, cyklistické turistiky a dokonce vinařské turistiky. Obnovené dopravní spojení též pomáhá propagovat kulturní akce v regionu a nabízí k nim přístup. Stejně tak ukázal, jak velký význam má zvyšování publicity a komunikace. Toto vše pomohlo zvýšit povědomí o úloze, kterou železniční doprava v tomto regionu hrála. "

Denisa Bernátová, manažerka projektu, ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky

Prostřednictvím rozvoje dopravní infrastruktury a lepší dostupnosti tento projekt obnovuje a usnadňuje realizaci letních jízd historických vlaků tímto přeshraničním regionem. Společné úsilí pomáhá odhalovat potenciál tohoto regionu coby turistické destinace.

Pohleďte na tu scenérii!

Hlavním lákadlem obnovené železnice je její jedinečné zeměpisné umístění. Koleje propojují malebný moravský region Horňácko v České republice s Myjavskou vrchovinou a pohořím Považský Inovec na západním Slovensku.

Na trati se nachází 61 mostů a viaduktů s kouzelnými výhledy do kraje. Koleje míjejí staré nádražní budovy, které doposud odrážejí prvky tradiční slovenské lidové architektury. Toto vše bylo nyní zpřístupněno jak místním, tak návštěvníkům.

Oživování historických vazeb

Horská železnice mezi Veselím nad Moravou v České republice a Myjavou na Slovensku kdysi představovala významnou trať pro osobní i nákladní dopravu v bývalém Československu. Po rozdělení země v roce 1993 však přeshraniční provoz značně poklesl a nákladní doprava zde zanikla téměř úplně.

Dalším problémem bránícím rozvoji turistického ruchu je skutečnost, že region není snadno dostupný ani známý. Vzhledem k tomu, že přírodní krásy a kulturní zajímavosti regionu nebyly významně propagovány ani zveřejňovány, navštěvovalo tento kraj na česko-slovenském pomezí pouze malé množství turistů.

Most do budoucnosti

Oživení železničního spojení představuje významnou součást úsilí o podporu místního turistického ruchu v tomto příhraničním regionu a o zlepšení přeshraniční mobility.

Projekt si rovněž klade za cíl zatraktivnit železnici jako životaschopný a zábavný způsob dopravy. Cílem projektu bylo nejen ukázat, jakou úlohu hrály vlaky v minulosti, ale též předvést, že stále mají v ekonomické budoucnosti tohoto regionu významnou roli.


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „Zvyšování atraktivity příhraničního regionu obnovením jízd historického vlaku“ činila 211 808 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „Slovensko – Česká republika“ částkou 177 893 EUR.


Datum konceptu

14/08/2015