Objevování kulturního dědictví ve střední Evropě pomocí nadnárodní sakrální trasy THETRIS

Projekt spojující 11 partnerů z 8 středoevropských zemí usiluje o rozvoj venkova formou podpory kulturního cestovního ruchu a přispívá k udržitelnému zachování sakrálního kulturního dědictví.

Další nástroje

 
Reformní kostel v maďarském Tiszácsecse, jeden z místních kostelů, který tvoří součást Nadnárodní sakrální trasy. © Fotografie – László Guti Reformní kostel v maďarském Tiszácsecse, jeden z místních kostelů, který tvoří součást Nadnárodní sakrální trasy. © Fotografie – László Guti

" Pro naši malou farnost je zapojení do nadnárodní sakrální trasy THETRIS důvodem k hrdosti. Naše ves se po desetiletí snažila udržovat náš zvláštní barokní kostel a nyní, díky mezinárodnímu marketingu, který projekt THETRIS zajistil, počet návštěvníků naší vsi významně vzrostl. "

Zsolt Tiba, pastor Reformního kostela v maďarském Tiszacsécse

Projekt THETRIS, jehož název je zkratkou z THEmatic Transnational church Route development with the Involvement of local Society (Vývoj nadnárodní tematické sakrální trasy se zapojením místní společnosti), se snažil o využití potenciálu středověkých kostelů a místních sakrálních památek. Za tím účelem zpracoval analýzy silných a slabých stránek zúčastněných regionů a vyvinul strategie ochrany a propagace kostelů. Místní a regionální pilotní opatření byla následně spojena do nadnárodní sakrální trasy, která propojuje všechny projektové partnery ve společném úsilí o propagaci jejich aktivit. Trasa obsahuje 61 kostelů či sakrálních památek náležejících k 6 různým denominacím.

Nadnárodní výměna zkušeností formou pilotních opatření

Analýza potenciálu zúčastněných regionů odhalila, že jejich silné i slabé stránky jsou navzájem podobné. Proti silným stránkám, které obvykle zahrnovaly bohatství kulturního dědictví, přítomnost silných místních vazeb a tradice a krásu krajiny regionu, stály často nedostatečné marketingové strategie a nízká kvalita turistických služeb, nedostatečné financování péče o dědictví a nevědomost a nedostatečné zapojení ze strany místních obyvatel. Realizováno bylo sedm pilotních opatření, která se snažila řešit tyto slabiny různými způsoby.

Například Sdružení obcí v oblasti horní Tisy v Maďarsku se rozhodlo pro moderní technologie a vytvořilo aplikaci na bázi GPS fungující jako kapesní průvodce. Diecéze Graz-Seckau v Rakousku se také rozhodla pro využití IKT a výsledkem byla aplikace využívající kódy QR, které jsou umístěny v některých kostelech v regionu. Provincie Turín v Itálii vyvinula revitalizační balíček opatření, které je možné využívat v různých regionech střední Evropy.

Přenos odborností

Přenositelnost zkušeností představuje jeden z hlavních prvků projektu, jehož cílem je stát se modelem pro ostatní regiony. Právě proto jsou zkušenosti a doporučené postupy sdíleny v seminářích, které podněcují k využití hospodářského potenciálu kulturního dědictví.


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „THETRIS: THEmatic Transnational church Route development with the Involvement of local Society“ činila 1 509 856 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „STŘEDNÍ EVROPA“ částkou 1 214 923 EUR.


Datum konceptu

19/12/2014