SHIFT-X: 6 evropských měst a regionů využívá své průmyslové minulosti

Projekt nadnárodní spolupráce řeší špatnou image bývalých průmyslových objektů tím, že jim pomáhá zužitkovat výhody spojené s jejich kulturním dědictvím.

Další nástroje

 
Nová vnímání – továrna na výrobu briket v Domsdorf v Německé Lužici. © Karsten Feucht, excursio Welzow Nová vnímání – továrna na výrobu briket v Domsdorf v Německé Lužici. © Karsten Feucht, excursio Welzow

Globalizace a procesů ekonomické transformace vede k tomu, že bývalá centra hospodářského rozvoje ve střední Evropě, a jde o mnoho historických průmyslových regionů, musí hledat svou novou tvář.  Šest středoevropských regionů a měst se silnou průmyslovou minulostí se spojilo se dvěma institucemi zabývajícími se regionálním rozvojem a ochranou dědictví za účelem realizace projektu SHIFT-X. Jejich společným cílem je navrhnout a šířit způsoby, jak průmyslovou kulturu využít k podpoře hospodářského rozvoje, stejně jako ke změně společenských nálad a vnímání.

Vypracování a implementace konceptů řízení a vztahů s veřejností

SHIFT-X se zaměřuje na tři klíčové oblasti: na zlepšení struktur pro řízení kultury, na inovaci produktů založených na dědictví a na změnu image starých průmyslových objektů. Hlavní aktivity zahrnují výměnu zkušeností, podporu vypracování konceptů a nástrojů a v neposlední řadě i jejich implementaci.  Kromě toho se realizují různé kampaně směrem k veřejnosti za účelem zvýšení povědomí. 

Koncepce řízení založené na výměně doporučovaných postupů nyní partnerským regionům projektu SHIFT-X slouží k uchování, propagaci a využití jejich průmyslového dědictví. Tyto koncepty jsou ověřovány na pilotních akcích, jakými jsou např. návrh inovační výstavy nebo rozvoj programu týkající se průmyslového dědictví.  Konečným cílem je učinit z průmyslového dědictví zdroj pro udržitelný rozvoj strukturálně znevýhodněných regionů.

Budoucí udržitelnost

Kromě toho, že tým nastavuje koncepty a přístupy pro kulturní a průmyslové dědictví, se rovněž intenzivně zabývá implementací různých kampaní pro zvýšení povědomí veřejnosti o průmyslové minulosti, stejně jako vývojem evropské strategie pro propagaci průmyslového dědictví. V roce 2014 navíc proběhne evropské turné na téma průmyslového dědictví.

„Průmyslová kultura představuje vynikající příležitost, jak čelit ochabujícímu nadšení mladé generace pro umění a kulturu. Stále větší význam má i pro sektor kulturního cestovního ruchu. ERIH, Evropská cesta průmyslového dědictví, vysoce oceňuje, že existují evropské iniciativy a projekty, jako je SHIFT-X, jejichž cílem je zvýšit povědomí o průmyslovém dědictví a propagovat ho na všech úrovních: místní, regionální, národní a celoevropské.“

Prof. Dr. Meinrad Maria Grewenig, CEO / generální ředitel světového dědictví Völklinger Hütte, prezident ERIH – Evropské cesty průmyslového dědictví


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „SHIFT-X Využití kulturního dědictví jako podpůrného faktoru hospodářské a společenské transformace starých průmyslových regionů“ činila 1 751 653 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „STŘEDNÍ EVROPA“ částkou 1 365 375 EUR.


Datum konceptu

26/05/2014