Zvyšování konkurenceschopnosti městských oblastí prostřednictvím spolupráce zúčastněných subjektů

Cílem projektu City Regions bylo pomoci zvýšit konkurenceschopnost městských regionů formou integrovaného rozvoje měst a venkova.

Další nástroje

 
V rámci projektu City Regions probíhaly diskuse veřejných orgánů o doporučovaných postupech v oblasti územního plánování a dopravních systémů. © Henry Pfeifer V rámci projektu City Regions probíhaly diskuse veřejných orgánů o doporučovaných postupech v oblasti územního plánování a dopravních systémů. © Henry Pfeifer

" Posilování funkčních vztahů mezi velkými městy a přilehlými oblastmi je klíčový faktor, který ovlivňuje plné využití konkurenčních výhod a podporu polycentrického rozvoje makroregionu. "

Peggy Sacherová, manažerka projektu City Regions, Magistrát města Lipsko

Díky probíhající migraci obyvatel do měst – kolem 70 % obyvatel Evropy již žije ve městech – roste hodnota prostoru v městských centrech. Roste potřeba ploch pro bydlení, obchody i průmysl, stejně jako roste potřeba lepších dopravních systémů.

Identifikace nejvhodnějších postupů

Cílem projektu City Regions však bylo přivést ke spolupráci městské orgány a příměstské regiony. Šlo při tom o identifikaci nejvhodnějších postupů vzájemného propojování a o dohodnutí rámce řízení územního plánování a nových dopravních systémů. „Města, společně s okolními obcemi, řeší v rámci projektu plány opatření, dělbu odpovědnosti a financování. To následně vede ke zlepšování regionální konkurenceschopnosti,“ uvádí Peggy Sacherová, manažerka projektu City Regions z lipského magistrátu.

Projekt vytvořil pilotní partnerství, jejichž cílem je dosáhnout dlouhodobé shody ohledně řízení územního plánování. Například v Halle/Lipsku zavedli partneři společné řízení komerčních zón pomocí sítě, která využívá komparativních výhod obcí v městském regionu. Ve Vratislavi a v Dolním Slezsku nyní díky projektu několik obcí spolupracuje na ochraně a rozvoji zelených oblastí, v oblasti řízení předškolního vzdělávání a rozvoje strategií „park-and-ride“.

Strategické plánování

V městském regionu Štýrského Hradce byly principy „ohleduplné mobility“ rozšířeny i do venkovských oblastí. V Praze byly vypracovány strategie řízení investic do silniční sítě v rámci širšího metropolitního regionu. V turínské metropolitní oblasti projekt zahájil proces strategického plánování, který má přinést novou kvalitu metropolitní spolupráce mezi městem a přilehlými obcemi.

Partneři zapojení do nadnárodní sítě projektu připravili stanovisko a doporučení ohledně účinnosti makroregionálního a příměstského přístupu k evropským strategiím pro rozvoj městských regionů.


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „City Regions – Increasing the competitiveness of urban regions through integrated urban-rural development“ činila 1 600 420 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „Střední Evropa“ částkou 1 252 900 EUR.


Datum konceptu

19/12/2014