Spojení technologií a příležitostí

Ambiciózním cílem tříletého projektu MATEO byla stimulace technologické inovace ve čtyřech doplňkových evropských regionech – Katalánsko, Lombardie, Severní Brabantsko a Jihozápadní Čechy. Projekt MATEO působil na úrovni politik i přímo v terénu a přispěl k oživení inovačních procesů v malých podnicích ve všech čtyřech regionech.

Další nástroje

 
Spojování odborných znalostí vede k inovaci v malých podnicích Spojování odborných znalostí vede k inovaci v malých podnicích

„Ve Španělsku jsme našli pět firem, které mají zájem rozvinout projekt SMARTEX na průmyslové úrovni – jedna firma se zajímá o integraci solárních článků do tkanin a jiná o integraci elektrovodivého materiálu pro duální efekt.“
Laurent Aubouy, Ph.D., Leitat Technological Center, Španělsko

Podařilo se realizovat dvanáct meziregionálních podprojektů v osmi důležitých odvětvích – biotechnologie, letecký průmysl, pokročilé materiály, farmaceutické a medicínské technologie, mechatronika, obnovitelné energie a procesní a výrobní technologie. Díky vzniklému mezinárodnímu partnerství byly firmy schopny vyvinout nové produkty a dostat se na nové trhy.

Inovace bez omezení

Jedním z podprojektů byl projekt Navisto, který firmám pomohl identifikovat, kde by mohly upotřebit a nejlépe využít aplikace globálních navigačních satelitních systémů. Díky technologickým kontaktním setkáním byly firmy z Katalánska, Lombardie a Severního Brabantska schopny vytvořit vzájemná partnerství – a na základě získaných kontaktů a sdíleného know-how zvýšily svou konkurenceschopnost.

Další podprojekt Tetrinno SMARTEX pomohl malým podnikům v textilním odvětví soutěžit s cizími firmami s nižšími výrobními náklady. Bylo možné sdílet znalosti a praktická řešení v souvislosti s inteligentní tkaninou a interaktivními textiliemi. Tyto inovační textilie je možné používat pro oblečení, které bude monitorovat srdce, a tak nabízejí nový přístup ke zdravotní péči a nouzovým službám.

Tyto podprojekty společně s deseti dalšími byly schváleny pro spolufinancování v březnu 2006. Organizace CIDEM, která projekt vedla, dbala na to, aby všechny prováděné činnosti naplnily dvojí cíl projektu, tedy podporu přenosu technologií do malých společností a napomáhání vytváření nových technologických firem. Organizace CIDEM byla podporována celkem 53 veřejnými subjekty ve čtyřech zúčastněných zemích.

Sdílení a rozšiřování poznatků

Nejhmatatelnějšími výsledky projektu jsou konkrétní podprojekty, do kterých byly zapojeny firmy z příslušných regionů. Podařilo se vyvinout nové produkty a dostat se na nové trhy díky novým mezinárodním partnerstvím. Projekt také posloužil k rozšíření znalostí inovačních technik a přístupu k pokročilejším zdrojům technického know-how.

V rámci projektu MATEO vznikl mezinárodní systém přenosu technologií mezi výzkumnými centry a malými podniky. Díky zapojení dalších zemí mohly firmy dosáhnout lepších výsledků, než by bylo možné v regionálním nebo národním kontextu.

Úsilí mělo významný dopad na vytvoření nového podniku v osmi cílových odvětvích a vzniklo mnoho nových obchodních příležitostí a možností pro vytváření nových firem.


Datum konceptu

16/12/2009