Modernizace železnice Zábřeh-Šumperk přinese občanům lepší dopravu

Elektrifikace traťového úseku o délce 13,46 km a modernizace souvisejících budov a zařízení přinese významné zlepšení podmínek pro cestování i pro životní prostředí. Stejně tak pomůže k naplnění evropských norem.

Další nástroje

 

Traťový úsek Zábřeh-Šumperk je pro českou síť zásadně důležitý, protože představuje spojení s třetím vnitrostátním tranzitním železničním koridorem země. Železniční koridor tvoří součást transevropské přepravní sítě známé pod zkratkou TEN-T, a proto je považován za důležitý pro evropskou dopravu jako celek. Plánovaná modernizace uvede traťový úsek Zábřeh-Šumperk do shody s evropskými normami a zajistí zlepšení jeho rychlosti, bezpečnosti i interoperability.

Rychlejší, čistší, levnější

Tato modernizace přinese občanům značné zlepšení železniční dopravy, a to díky zvýšení kapacity tratě, rychlejšímu cestování i vyšší bezpečnosti. A nejen to, zdokonalení trati sníží negativní dopady na životní prostředí. Výhledově bude modernizovaná železniční trať navíc výrazně ekonomičtější.

Celková rekonstrukce

Součástí projektu bude zvýšení rychlosti na trati až na 100 km/h, což občanům výrazně zkrátí přepravní časy. Bude rekonstruována kompletní struktura trati, a to její nadzemní i podzemní část, a její zátěžová kapacita vzroste na 22,5 tun na nápravu. Ústředním bodem projektu je elektrifikace celého úseku trati, jež je nezbytná pro shodu s evropskými normami a parametry.

Modernizací projdou také telekomunikační a signalizační přístroje, což přispěje k vyšší bezpečnosti a efektivitě. Pro další zvýšení bezpečnosti bude instalován také staniční blokovací systém úrovně 3. V rámci tohoto projektu sice nebude instalován systém automatického zabezpečení vlaků (ATP), ale stávající ochranný systém zůstane samozřejmě zachován.

Celkové náklady a financování z EU

Celkový rozpočet na realizaci projektu "Elektrifikace traťového úseku Zábřeh-Šumperk" počítá s náklady ve výši 56 615 535 eur, přičemž Fond soudržnosti EU v programovém období 2007–2013 přispěje částkou 46 458 142 eur.

Datum konceptu

23/10/2012