Zdokonalení vodárenských zařízení poblíž velkých rezervoárů

V oblasti na sever od tří nádrží Nové Mlýny na jihovýchodě České republiky probíhá významný projekt, jehož cílem je zlepšení hospodaření s vodou a její distribuce. Po jeho skončení z něj bude mít prospěch asi 15 700 lidí ve městech Ivančice a Oslavany.

Další nástroje

 

Práce budou probíhat dva a půl roku. Hlavním cílem projektu je zlepšení zdejšího životního prostředí omezením znečištění podzemních a povrchových vod.

Nová kanalizační a vodovodní potrubí

Projekt probíhá v regionu Jihovýchod, jen několik kilometrů severně od hranice České republiky s Rakouskem. Soustředí se na oblast kolem řek Jihlava a Svratka nad nádržemi Nové Mlýny vybudovanými v 80. letech 20. století na ochranu před místními povodněmi. V současné době jsou významnými středisky rekreace a ochrany přírody.

Projekt se soustředí na zlepšení vodní infrastruktury ve dvou městech – Ivančice a Oslavany. V současné době je asi 85 % jejich obyvatel připojeno ke kanalizační síti.

Jedním z cílů je vybudovat v Ivančicích a Oslavanech nové sanitární kanalizace a zavést kanalizační síť k několika tisícům nových obyvatel. Mimoto smluvní dodavatelé zmodernizují v těchto městech části kombinované kanalizační sítě. Dojde rovněž k obnově vodovodního potrubí, aby se v této lokalitě zajistila distribuce kvalitní pitné vody.

Součastná čistička odpadních vod v Ivančicích se zmodernizuje a rozšíří, čímž se zvýší její kapacita pro zpracovávání odpadních vod produkovaných více než 19 300 obyvateli. Stávající čistička odpadních vod v Oslavanech bude zrušena a přestavěna na přečerpávací stanici s nádrží na bouřkovou vodu. Vzniklé odpadní vody budou převáděny do čističky v Ivančicích.

Obrovská infrastruktura

Projekt se dotkne asi 15 700 obyvatel v těchto dvou městech, přičemž k tomuto modernímu kanalizačnímu systému se nově připojí asi 2 050 obyvatel. Rozsah výstavby je impozantní – celkem bude vybudováno 17 570 m nových kanalizačních potrubí a obnoveno 8 850 m kanalizačních potrubí stávajících. V plánu je také položení přibližně 10 990 m vodovodních potrubí. Celé toto dílo povede k tomu, že ve fázi realizace přímo vznikne odhadovaných 260 pracovních míst.

Tento projekt podpoří environmentální udržitelnost omezením znečištění podzemních a povrchových vod v dané lokalitě. To bude znamenat značný přínos pro sběrnou oblast vodních děl Nové Mlýny a napomůže to zlepšení vodních ekosystémů v okolí.

Datum konceptu

10/05/2010