Testování budoucnosti udržitelnosti jaderné energie

Nové výzkumné centrum udržitelné energie spojí výuku, výzkum a vývoj a analýzu aplikací v jediné instituci.

Další nástroje

 

Nové centrum vytvoří 185 nových pracovních míst a mělo by se stát význačnou institucí pro výzkum udržitelné jaderné energie.

Multidisciplinární projekt

Projekt vytvoření výzkumného centra bude spravován výzkumnou společností Centrum výzkumu Řež ve spolupráci se Západočeskou univerzitou a jeho cílem je modernizovat a rozšířit výzkumnou základnu v oblasti výzkumu energií, především udržitelné jaderné energie.

Protože se jedná o multidisciplinární projekt, činnosti centra budou zahrnovat výuku, výzkum a vývoj a aplikaci. Centrum bude koordinovat čtyři výzkumné programy:

  1. Technologické experimentální okruhy
  2. Konstrukční a systémová diagnostika
  3. Cyklus jaderného paliva
  4. Výzkum materiálů

Programy budou dále rozděleny do oblastí výzkumných činností, např. výzkum paliva prostřednictvím studia materiálů a komponent používaných při výrobě energie, konstrukce a provoz energetických zařízení a výzkum metod bezpečné likvidace jaderného odpadu.

Budování centra

Aby bylo možné nové centrum postavit, v rámci projektu budou vybudovány tři nové budovy a pět stávajících budov bude rozšířeno nebo přestavěno. Centrum se bude nacházet na různých místech České republiky a jeho celková rozloha bude přes 11 000 m2.

V budovách se bude nacházet vybavení a nástroje podporující rozvoj, například experimentální smyčky pro vývoj reaktorů nové generace a fúzních reaktorů; konstrukční a systémová diagnostika v současnosti používaného elektrického vybavení; stíněné laboratoře pro testování a měření vlastností ozářených materiálů; analytické nástroje SIMS (secondary ion mass spectrometry); a laboratoř pro statické a cyklické testování v korodujícím prostředí.

Cíle pracovních úkolů a vědecké výsledky

Očekává se, že do konce roku 2015 projekt poskytne 422 vědeckých publikací, 4 bezpečné výsledky v oblasti výzkumu a vývoje, 18 aplikovaných výsledků výzkumu, 22 společných projektů, 55 postgraduálních studentů využívajících nové centrum a 185 nových pracovních míst v oblasti výzkumu a vývoje. Doufáme, že centrum přispěje také ke zlepšení konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Celkové náklady a financování z EU

Náklady na realizaci projektu „Udržitelná energie“ dosahují částky 100 219 918 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj přispěje v programovém období 2007–2013 částkou 85 186 930 EUR.Datum konceptu

04/06/2012