Prohloubení zdravotnického výzkumu v České republice

Nový výzkumný program v Brně v České republice napomůže porozumění srdečním a mozkovým onemocněním.

Další nástroje

 

Očekává se, že do nového Mezinárodního centra klinického výzkumu se zapojí 200 výzkumníků a 203 studentů. Toto centrum se stane součástí Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Potírání vážných chorob

Jádrem nového projektu budou tři hlavní výzkumné programy. Společně se budou podílet na boji proti jedněm z nejrozšířenějších a nejproblematičtějších chorob.

První program se označuje CARDIO a bude se zabývat včasnou detekcí a pokročilým léčením kardiovaskulárních (srdečních) chorob. Témata, kterými se zde výzkum bude zabývat, zahrnují ultrazvuková zařízení a systémy pro sledování nepravidelného a životu nebezpečného srdečního rytmu, tzv. arytmie

Druhý program se označuje NEURO a bude se zaměřovat na zlepšování diagnostiky, léčení a hospitalizaci pacientů s akutními neurologickými (mozkovými) chorobami. Mezi tyto choroby patří demence, cévní mozkové příhody a roztroušená skleróza. Zkoumané technologie budou zahrnovat pokročilá rentgenová a ultrazvuková zařízení.

Třetí hlavní program bude sdružovat výzkumné platformy v oblasti nejvyspělejších zdravotnických oborů – biotechnologií a experimentální medicíny. Tento program bude využíván pro podporu pokroku v druhých dvou programech.

Uvažování v souvislostech

Mezinárodní centrum klinického výzkumu bude představovat platformu pro spolupráci odborníků zabývajících se vědou, výzkumem, vzděláváním, technologiemi a medicínou. Půjde o další z "multidisciplinárních" projektů označovaných jako evropská centra excelence. Brněnské centrum excelence bude přínosem pro pacienty, nemocnice, univerzity i průmysl.

Bude vybudováno 23 783 m2 nových výzkumných zařízení. Tato zařízení se budou nacházet ve dvou budovách. Prostředky z EU budou použity na úpravu nových budov podle potřeb programů CARDIO a NEURO.

Během budování projektu bude pravděpodobně vytvořeno 176 nových pracovních míst. Dalších 200 pracovních míst vznikne, až se projekt dokončí a centrum začne fungovat.

Celkové náklady a financování z EU

Celkový rozpočet na realizaci projektu "Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Mezinárodní centrum klinického výzkumu" počítá s náklady ve výši 100 552 721 eur, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěje v programovém období 2007–2013 částkou 85 469 813 eur. Kromě této částky byl poskytnut vnitrostátní příspěvek ve výši 101 785 281 eur.

Datum konceptu

23/10/2012