Okruh přispívá ke snížení přetížení dopravy kolem Prahy a zkrácení doby cesty

Projekt financovaný EU na výstavbu úseku nové čtyřpruhové dálnice o délce 8,34 km, který je součástí Pražského okruhu, odvede dopravu z hlavního města České republiky a umožní tak nejen zvýšit bezpečnost, ale také snížit dobu cesty, počet nehod a znečištění.

Další nástroje

 

Jízda autem ve špičce může být noční můrou pro řidiče ve všech větších evropských městech a v jejich blízkosti. Praha není výjimkou. V rámci širších plánů na podporu alternativní dopravy a vylepšení životního prostředí ve městě je zde snaha dopravu přesměrovat a snížit zatížení, a to zejména ve špičce. 

V rámci projektu s podporou EU byla provedena výstavba úseku nové čtyřpruhové dálnice o délce 8,34 km, který je jedním z 11 dílů Pražského okruhu v České republice. Okruh přispívá k odvedení dopravy z přetížených komunikací kolem města, a umožňuje tak nejen zvýšit bezpečnost, ale také snížit dobu cesty, přetížení, počet nehod a znečištění. 

Pohodlnější cestování

Nový okruh výrazně vylepšuje dopravní toky v okolí Prahy, snímá tlak ze stávajících komunikací a snižuje negativní dopad na okolní prostředí. Cílem této výstavby je také snížit dobu cestování nákladních i osobních vozidel z dalších evropských zemí, které Českou republiku využívají jako tranzitní zemi.

Díky času, který bude možné ušetřit, lze odhadem očekávat úspory v silniční přepravě ve výši až 156 000 EUR. Dokončení prací bude mít pravděpodobně také pozitivní dopad na atraktivitu a hospodářskou konkurenceschopnost regionu.

Údržbu bude provádět Ředitelství silnic a dálnic, které je řízeno Ministerstvem dopravy České republiky prostřednictvím „Střediska správy a údržby dálnice“. 

Modernizace dopravní infrastruktury

Výstavba této čtyřpruhové dálnice zahrnuje další práce, jako je přemístění 8 151 m podpůrných komunikací, výstavba 26 mostů, tří mimoúrovňových křižovatek a dvou tunelů. V rámci projektu se bude také realizovat celá řada protihlukových opatření.


Celkové investice a financování z EU

Celkové náklady na projekt „Silniční okruh kolem Prahy – úsek 513: Lahovice – Vestec“                  činí 368 000 000 EUR a celkové způsobilé náklady jsou vyčísleny na 294 073 835 EUR, přičemž Fond soudržnosti EU přispěl částkou 145 503 322 EUR prostřednictvím operačního programu „Doprava“ na programové období 2007–2013. Investice spadá do priority „Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T“.


Datum konceptu

09/11/2016