Rekultivace oblastí těžby ropy zmírní ekologickou zátěž řeky Moravy

Vyčištění a ochrana povodí řeky Moravy v okolí Moravské Nové Vsi prospěje životnímu prostředí a zlepší místní zásobování vodou.

Další nástroje

 

Pitná voda a ochrana životního prostředí

Tento úsek řeky Moravy v okolí města Hodonín a obce Mikulčice zásobuje obyvatele pitnou vodou, a proto je cílem projektu nejen odstranění kontaminace způsobené průzkumem ložisek ropy a její těžbou, ale i ochrana zdrojů podzemní vody v blízkosti Moravské Nové Vsi.

Vyčištění chráněné oblasti přirozené akumulace vod ochrání také území sousední oblasti Natura 2000 – zlikviduje totiž nestabilní zdroje kontaminace.

Nové hygienické limity a monitorování

Za účelem obnovy kontaminovaných oblastí bude zapečetěno 110 ropných vrtů. Dále bude 246 oblastí zbaveno kontaminace způsobené těžbou ropy a dojde také k vyčištění dalších 9 oblastí nacházejících se mimo těžební vrty. Na vybraných místech bude vytěžena kontaminovaná půda, která bude vyčištěna procesem biologického odbourávání provedeným mimo danou oblast. Oblasti budou také vyčištěny od organických pozůstatků.

V zájmu zajištění účinnosti bude celý průběh projektu monitorován. Monitorování po skončení projektu bude poté svěřeno státnímu podniku Palivový kombinát Ústí, který bude následujících pět let provozovat monitorovací vrty.

Odhaduje se, že v průběhu projektu bude vytvořeno 36 nových pracovních míst.

Celkové investice a financování z EU

Celkové investice do projektu „Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy“ činí 79 283 187 EUR. Fond soudržnosti EU přispívá částkou 53 064 302 EUR z operačního programu Životní prostředí na programové období 2007 až 2013 v rámci prioritní osy „Odstraňování starých ekologických zátěží“.

Datum konceptu

03/06/2015