Modernizace železnice zvýší bezpečnost a rychlost dopravy v Moravskoslezském regionu.

Optimalizace 19km úseku železnice na východě České republiky pomohla zkrátit dobu jízdy a zvýšit kapacitu. Pro cestující na trati mezi hranicí se Slovenskem, Mosty u Jablunkova a Bystřicí nad Olší bude dlouhodobě znamenat též přínos spočívající ve zvýšení bezpečnosti.

Další nástroje

 

V rámci projektu proběhla kompletní přestavba trati, včetně souvisejících budov a zařízení, v souladu s evropskými normami. Díky rekonstrukci může nyní trať zvládat zatížení 22,5 t/nápravu a nabízí poskytovatelům služeb zvýšení maximální rychlosti z původních 95 km/h na současných 160 km/h. Práce na zlepšení infrastruktury také zahrnovaly modernizaci telekomunikačního a signalizačního zařízení a trakčního vedení.

Dividenda v podobě bezpečnosti

V rámci tohoto projektu nebyl instalován systém automatického zabezpečení vlaků (ATP) ani se nezměnila funkce či výkon stávajícího systému zabezpečení. To znamená, že zde i nadále funguje vnitrostátní železniční zabezpečovací systém odpovídající technickým požadavkům na interoperabilitu železnic. V období 2016–2017 však bude na trati zaveden Evropský systém řízení vlakového provozu (ERTMS) a Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS).

Projekt, který byl realizován v roce 2012, znamená dobrou zprávu pro místní i mezinárodní cestující, protože nabízí časové úspory představující přibližně 2,78 milionu eur za rok. Tato trasa tvoří součást transevropské dopravní sítě Evropské unie (TEN-T). Na program TEN-T jsou vynakládány miliardy eur v zájmu zlepšení dopravní infrastruktury po celé Evropě a snadnějšího pohybu lidí i zboží v rámci členských států EU i mezi nimi.


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „Optimalizace trati státní hranice SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice n. Olší“ činí 307 185 051 EUR, přičemž Fond soudržnosti přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „Doprava“ a jeho priority „Modernizace a rozvoj železniční sítě TEN-T“ částkou 177 789 242 EUR.


Datum konceptu

09/09/2014