Praha přivítá nové biotechnologické a biomedicínské výzkumné centrum

Ústav molekulární genetiky Akademie věd České republiky vede konsorcium pro vytvoření centra BIOCEV, kde vznikne asi 400 nových pracovních míst.

Další nástroje

 

Nové centrum bude vybudováno v obci Vestec, jižně od českého hlavního města, a poskytne fórum pro výzkumné pracovníky a pokročilé postgraduální studenty.

Oživení výzkumů v České republice

Centrum BIOCEV bylo navrženo tak, aby splňovalo požadavky České republiky na moderní výzkumné centrum v oblasti biotechnologie a biomedicíny, a jeho cílem je přinést výsledky ve výzkumu a vývoji (R&D), vzdělávání a převodu výsledků výzkumů do praxe. Usiluje o post excelentního centra v evropském výzkumu. Jako takové by mělo přinést výhody doktorandům, výzkumným institucím a vědecké komunitě v České republice, stejně jako široké veřejnosti.

Pět výzkumných programů

Centrum se bude zaměřovat na inovaci v oblasti biotechnologie a biomedicíny, vytvoří fórum, kde se budou uznávaní specialisté z různých odvětví moci setkat a utvořit výzkumné týmy na základě vlastních zájmů. Cílem je dosáhnout maximální spolupráce mezi základním výzkumem a výzkumem s vysokou aplikovatelností výsledků a aplikačním potenciálem.

Bude zde probíhat pět vědeckých výzkumných programů: funkční genomika; buněčná biologie a virologie; strukturní biologie a proteinové inženýrství; biomateriály a tkáňové inženýrství a vývoj léčebných a diagnostických postupů.

Konsorcium sedmi partnerů zapojených do vytvoření centra bude vedeno Ústavem molekulární genetiky Akademie věd České republiky, příjemcem projektu. Mezi další partnery patří pět dalších ústavů Akademie věd a přírodovědecká a lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Moderní výzkumné centrum

Stavební projekt začne v polovině roku 2012 a měl by být dokončen o dva roky později. Bude zahrnovat nové budovy, v nichž se budou nacházet laboratoře vybavené nejnovějšími technologiemi a vybavením. V nových prostorách bude pět centrálních služebních laboratoří a 54 výzkumných laboratoří o celkové rozloze 25 483 m2. Bude dodáno dvacet čtyři technologických modulů, aby byly splněny požadavky pěti výzkumných programů. Očekává se, že centrum bude využívat 450 výzkumných pracovníků a 250 postgraduálních studentů.

Díky novému centru, které bude podporovat asi 10 spolupracujících aplikovaných výzkumných projektů, by mělo vzniknout přibližně 400 nových míst v oblasti výzkumu a vývoje.

Celkové náklady a financování z EU

Náklady na realizaci projektu „Biotechnologické a biomedicínské centrum BIOCEV Akademie věd a Univerzity Karlovy v obci Vestec“ dosahují částky 98 005 364 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj přispěje v programovém období 2007–2013 částkou 83 304 560 EUR.Datum konceptu

04/06/2012