Nové komunikace spojí regionální metropoli se sítí dálnic

Prodloužení dálnice a nová rychlostní komunikace směrem na Zlín také zredukuje dopravní zácpy a provoz v obci Hulín.

Další nástroje

 

Projekt pomůže zlepšit ekonomiku zlínského regionu a přispěje k realizaci transevropské silniční sítě.

Zlepšení bezpečnosti silnic a životního prostředí

Cílem projektu je spojit regionální metropoli Zlín s národní dálniční sítí pomocí dvou nových projektů na výstavbu silničních komunikací: čtyřproudové dálnice a nové rychlostní komunikace. Práce na infrastruktuře zkrátí dobu cestování, zlepší bezpečnost silnic a redukuje zácpy na silnicích.

Tyto dvě nové komunikace zahrnují novou část dálnice D1 z Kroměříže na východ do Říkovic a rychlostní komunikaci 55 ze Skalky do Hulína. Komunikace 55 se připojuje k dálnici D1 na nadjezdu u Hulína.

Zjednodušená cesta přinese značnou úsporu nákladů díky kratší době cestování a současně pomůže zlepšit ekonomický růst zlínského regionu na jihovýchodní Moravě, kde žije 590 000 lidí. Regionální metropole Zlín je známá jako sídlo Baťovy obuvnické říše, která vyprodukovala bohatství města v první polovině 20. století.

Bezpečnější silnice pro Hulín

Jednou z hlavních výhod projektu bude redukce dopravních zácp v obci Hulín, k nimž momentálně dochází na křižovatce mezi dvěma hlavními oblastními komunikacemi – I/47 a I/55 – a kde je silniční kapacita již vyčerpána. Komunikace I/55 momentálně prochází přímo středem Hulína a množství aut projíždějících městem je problém pro životní prostředí i bezpečnost silnic. Díky novému schématu bude doprava odkloněna na rychlostní komunikaci.

Další spojení s přeshraniční sítí

Nové komunikace tvoří část důležité trasy v transevropské silniční síti, spojují totiž polský Gdaňsk s rakouskou Vídní a vedou přes Brno v České republice a Bratislavu na Slovensku. Připojení na dálnici D1 tak také přispěje k napojení se na dálniční spojení mezi Skandinávií a jižní Evropou.

Projekt bude zahrnovat výstavbu 25 km vozovky, čtyř víceúrovňových křižovatek, přesměrování a adaptaci 6 km jiných komunikací, 32 mostů, 7 nových polních a lesních cest, 20 km nové kanalizace a jednu nádrž a dvě nová odpočívadla. Během tří let trvání projektu bude vytvořeno 284 nových pracovních míst.

Celkové náklady a financování z EU

Celkový rozpočet na realizaci projektu „Dálnice D1, výstavba 0135 Kroměříž Východ – Říkovice a rychlostní komunikace R55, výstavba 5503 Skalka – Hulín“ počítá s náklady ve výši 464 448 750 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj přispěje v programovém období 2007–2013 částkou 272 162 323 EUR.

Datum konceptu

04/06/2012