Nová dálnice usnadní cestování po České republice

Díky financování z EU byly mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí v Jihočeském kraji postaveny dva úseky dálnice v celkové délce 25 km. Mají být součástí dálnice D3, která zajistí vysokorychlostní silniční spojení mezi hlavním městem České republiky Prahou a rakouskou dálniční sítí. Doplní také moderní dálniční spojení z Německa do Rakouska přes Českou republiku.

Další nástroje

 

Společně s dalším silničním úsekem v délce asi 21 km jsou úseky dálnice budované v rámci projektu první částí plánovaných 148 km dálnice D3, která se má stavět. Jedná se o čtyřpruhové silnice pro motorová vozidla a jejich součástí je 23 dálničních mostů a pět mimoúrovňových křížení. Na těchto kříženích se protínají silnice v různé výšce.

Práce byly zahájeny v říjnu 2008 a skončily v červnu 2013 v úseku mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí. Ze stávající silnice I/3 je nyní odkloněna dálková a místní doprava, což významně zvyšuje bezpečnost.

Lepší podmínky pro turistický ruch a tranzitní dopravu

Díly lepšímu silničnímu spojení jsou jižní Čechy – kraj s 638 000 obyvateli — atraktivnější pro rekreaci a turistický ruch. Dokončením celé D3 by se významně zlepšily podmínky pro tranzitní nákladní a osobní dopravu mezi různými částmi Evropy přes Českou republiku.

Jeden ze dvou úseků vybudovaných v rámci projektu vede z Tábora do Soběslavi a měří téměř 16,3 km, přičemž více než 1,3 km vede po dvou mostech. Byla vybudována dvě nová mimoúrovňová křížení a další se rekonstruuje.

V celém úseku bylo postaveno celkem 14 dálničních mostů přesahujících celkovou délku jeden kilometr. Bylo vybudováno osm protihlukových stěn a násep o výšce 5 metrů a délce 575 metrů. S cílem zajistit místo pro novou silnici bylo přemístěno téměř 6 km stávajících silnic.

Druhý úsek vede ze Soběslavi do Veselí nad Lužnicí a je dlouhý přes 8,7 km. Z toho 1,4 km tvoří devět dálničních mostů. Postavena byla i dvě nová mimoúrovňová křížení. V rámci tohoto úseku bylo rovněž přemístěno téměř 6 km stávajících silnic a byly postaveny dvě protihlukové stěny.

Velké úspory díky rychlejšímu dopravnímu spojení

Projekt by měl podle odhadů přinést úspory času v silniční dopravě v hodnotě 711 milionů EUR ročně.

Odpovědnost za provoz, údržbu a opravy dálnice má Ředitelství silnic a dálnic, státem dotovaný orgán řízený ministerstvem dopravy, prostřednictvím Střediska správy a údržby dálnic v Chotovinách u Tábora. Tato střediska jsou financována Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI).

Ředitelství silnic a dálnic také provozuje systém mýta a výběru dálničních poplatků v České republice. Mýto zajišťuje příjem do SFDI a používá se na provoz a údržbu dálnic. Pomáhá tak financovat úsek mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí.


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“ činí 560 264 608 EUR, přičemž Fond soudržnosti EU přispěl prostřednictvím operačního programu „Doprava“ v programovém období 2007–2013 částkou 343 482 569 EUR.


Datum konceptu

24/11/2016