Nová silnice první třídy propojí severní Moravu se střední Moravou a Slovenskem

Nová silnice první třídy, vedoucí Zlínským krajem, který se nachází na východě České republiky, je důležitou silničnědopravní tepnou spojující severní Moravu se střední Moravou a Slovenskem. Projekt zahrnuje modernizaci původní dvouproudové regionální silnice na čtyřproudovou silnici první třídy a vybudování dodatečné infrastruktury, aby nedocházelo k blokování jiných místních dopravních cest.

Další nástroje

 

Hlavním účelem projektu bylo zvýšit kapacitu stávající silnice a průměrnou rychlost na ní odkloněním tranzitní dopravy z obcí na nově postavený obchvat. Odhaduje se, že těm, kteří silnice využívají, projekt přinese časovou úsporu v hodnotě 28,2 milionu eur ročně. 

Silnice je dlouhá 2,64 km a je vybudována v souladu s normami Q100, jinými slovy je mimořádně odolná vůči povodním. Kromě silnice zde budou rovněž tři silniční mosty a dvě mimoúrovňové křižovatky. Silnice je vybavena bezpečnostními prvky, meteorologickou stanicí a sčítačem dopravy. Toto vybavení zvyšuje bezpečnost a pomáhá řídit dopravní provoz. V rámci projektu vznikne asi 41 pracovních míst.

Bezpečnost silničního provozu

Podle Eurostatu, statistického úřadu Evropské unie, dochází v České republice každoročně k nadprůměrnému počtu smrtelných dopravních nehod. Mezi lety 2003 a 2014 jejich počet prudce klesl, a sice z téměř 150 na 61 smrtelných nehod na jeden milion obyvatel. Odhaduje se, že celkové náklady na oběti dopravních nehod – případy úmrtí i zranění – by mohly dosáhnout částky převyšující 48 miliard eur. Přestože došlo k velkému pokroku, úmrtnost je stále vyšší než průměrná míra v EU. 

Česká republika vnímá otázku bezpečnosti silničního provozu velmi vážně, proto je tento záměr začleněn ve všech krocích dopravního plánu. Jedním z obecných cílů programu „Doprava“ financovaného EU bylo snížit počet dopravních nehod o 40 %. Plán identifikuje úseky sítě, které by mohly představovat riziko pro chodce a ostatní účastníky silničního provozu, a snaží se přijít s řešením. Předpokládá se, že díky nové silnici, která odkloní dopravu z nedalekých městských oblastí, dojde ke snížení pravděpodobnosti vzniku dopravních nehod.

Spojení se Slovenskem

Tato silnice není součástí transevropské dopravní sítě (programu TEN-T). Přesto usnadní dopravní provoz přes východní část České republiky směrem na Slovensko. Jedním z hlavních cílů EU v rámci financování dopravních projektů je usnadnit volný pohyb zboží po celé EU, a pomoci tak všem zemím expandovat na nové trhy a prodávat své zboží.

Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „Silnice I/57 – Semetín–Bystřička, 1. stavba“ činí 44 239 604 eur, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj přispěl prostřednictvím operačního programu „Doprava“ v programovém období 2007–2013 částkou 37 603 663 eur.

Datum konceptu

13/04/2016