Nová křižovatka na rychlostní silnici zkrátí dobu jízdy a zvýší bezpečnost

Stavba nové křižovatky silnic I/4 a I/20 má být spojnicí mezi Jihočeským, Středočeským a Plzeňským krajem, s možností dalšího spojení do Německa a Rakouska.

Další nástroje

 

Celková délka projektu činí 2 610 m a představuje součást pětifázového projektu rozvoje dopravní infrastruktury Lety – Nová Hospoda. Celý projekt má délku 22 600 m. Po dokončení by měla nová křižovatka redukovat zácpy na silnicích, zkrátit časy přepravy a významně pozitivně ovlivnit bezpečnost dopravy.

Snížení provozních nákladů

Stavba kapacitní křižovatky silnic I/4 (v budoucnosti se stane rychlostní silnicí R4) a I/20 by měla významně ovlivnit provozní náklady. Lepší tok dopravy bude mít další přínos pro životní prostředí, protože klesnou emise z vozidel v této oblasti.

V rezidenčním koridoru v blízkosti projektu žije asi 455 000 lidí. Obě silnice tvoří významné dopravní tepny spojující Jihočeský, Středočeský a Plzeňský kraj. Zajišťují též spojení přes hranice České republiky, s Německem a Rakouskem.

Významná investice do infrastruktury

Silnici vlastní Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD ČR), které je státní organizací zřizovanou Ministerstvem dopravy. ŘSD ČR odpovídá za údržbu a správu dálnic a silnic 1. třídy. Rozpočet na tuto činnost je částečně kryt z výběru mýtného, jež se v České republice platí za vozidla používající síť dálnic a rychlostních silnic. Prostředky z výběru mýtného také přispívají na vybudování a pokrytí provozních nákladů mýtného systému.

Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „Rychlostní silnice R4 křižovatka I/20 – Nová Hospoda“ činí 57 343 867 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „Doprava“ a jeho priority „Modernizace silnic l. třídy mimo TEN-T“ částkou 22 982 107 EUR.

Datum konceptu

10/04/2014