Modernizace trati Tábor–Sudoměřice: důležitá vnitrostátní a evropská dopravní spojnice.

Projekt „Modernizace trati Tábor–Sudoměřice u Tábora“ je situován v Jihočeském kraji na IV. tranzitním koridoru. Jedná se o železniční projekt, který vylepšuje konkurenční postavení železniční dopravy, zvyšuje transevropské propojení a podporuje sblížení s dalšími regiony EU. Projekt zároveň pamatuje na to, aby infrastruktura odpovídala nejvyšším bezpečnostním a environmentálním normám.

Další nástroje

 

Projekt modernizace trati Tábor–Sudoměřice u Tábora je situován v Jihočeském kraji na českém IV. tranzitním koridoru. Projekt přináší zdvoukolejnění traťového úseku o délce 11,4 km a upravuje oblouky tak, aby na trati mohly jezdit vlaky dosahující rychlosti až 160 kilometrů za hodinu a mohly se tak výrazně zkrátit dojezdové časy. Tato trať je součástí IV. vnitrostátního železničního koridoru České republiky z Prahy do Horního Dvořiště na hranicích s Rakouskem. Je součástí transevropské dopravní sítě – programu TEN-T v rámci hlavní sítě TEN-T (prioritní projekt TEN-T č. 22).

Trať Tábor–Sudoměřice u Tábora je jednou z deseti fází projektu modernizace celé trati z Prahy na hranice s Rakouskem. Modernizace a rozvoj zahrnují práci na železničních kříženích a interoperabilitu součástí železniční infrastruktury a železničních vozidel.

Z Německa do Řecka

Doprava má klíčovou úlohu v ambicích Evropské unie posilovat hospodářský růst. Má-li jednotný trh fungovat efektivně, lidé a zboží musí cestovat z jedné země do druhé bez překážek. K problémům často dochází na hraničních přechodech, ale důležité je věnovat pozornost i problematickým místům v každé zemi. Trať Tábor–Sudoměřice u Tábora má nejen vnitrostátní význam, ale je také součástí širšího prioritního projektu, priorita 22. TEN-T podporuje celkem 30 prioritních projektů, které protínají celý hospodářský prostor. Je to rozsáhlá a ambiciózní síť, jejímž cílem je zajistit, aby lidé i podniky měly snazší přístup na širší evropský trh.

Priorita 22 je projekt, který spojuje východní země EU prostřednictvím hlavní železniční osy. Tato osa je jedinou spojnicí z jihovýchodní Evropy (a Řecka) do střední části EU. Začíná v Athénách a vede přes Sofii, Budapešť, Vídeň a Prahu až do Norimberku či Drážďan. Většina práce na této prioritě již byla dokončena. Současné spojnice mezi východem a západem, které někdy byly uspořádány poněkud krkolomně, se podařilo přeměnit na trať, která umožňuje souvislý průjezd a podporuje hospodářský růst.

Celkové investice a financování z EU

Investice do projektu „Modernizace trati Tábor–Sudoměřice u Tábora“ činí celkem 61 531 988 EUR, přičemž Fond soudržnosti EU přispěl částkou 46 486 186 EUR prostřednictvím operačního programu „Doprava“ v programovém období 2007–2013.

Datum konceptu

13/04/2016