Prodloužení trasy metra zlepší přístup k hromadné dopravě

Prodloužení trasy podzemní dráhy v Praze zpřístupní veřejnou hromadnou dopravu většímu počtu obyvatel města.

Další nástroje

 

V rámci tohoto projektu se realizuje prodloužení trasy A pražského metra o délce 5,96 km a výstavba čtyř stanic: Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol. Nová trasa se na stávající síť napojuje ve stanici Dejvická. Celá trasa vyhovuje pro rychlost souprav 80 km/h. Ve výhybkovém objektu v Petřinách a Motole je rychlost do odbočky omezena na 40 km/h.

S ohledem na morfologii terénu a v některých částech trasy i souvislou obytnou zástavbu, je tato trasa metra v převážném rozsahu navržena jako ražená. Kaverny staničních tunelů jsou raženy technologií NRTM (Nová rakouská tunelovací metoda) za použití trhacích prací a moderních tunelovacích strojů. Nosné konstrukce hloubených objektů jsou z monolitického železobetonu.

Souběžně s projektem proběhne výstavba mnoha pomocných objektů, které budou zajišťovat napojení na stávající infrastrukturu a další linky veřejné hromadné dopravy. Tyto práce zahrnují výstavbu nového autobusového nádraží v blízkosti stanice Veleslavín.

Díky prodloužení trasy A se zlepší přístup k městské hromadné dopravě pro asi 127 000 místních obyvatel. Projekt také přispěje ke snížení emisí CO2 z dopravní sítě a ke snížení nehodovosti.

Tvorba pracovních míst

Podzemní dráhu bude provozovat Dopravní podnik hl. m. Prahy, který bude poskytovat i související služby a soupravy metra. Očekává se, že během výstavby vznikne 1 120 pracovních míst a po dokončení projektu vznikne 135 pracovních míst.

Přestože je tento projekt zcela nezávislý, zapadá do celkové snahy zlepšit veřejnou hromadnou dopravu v severozápadní části Prahy a v jejím okolí.

Celkové investice a financování z EU

Celkové investice v rámci projektu „Prodloužení trasy A metra v Praze“ činí 954 046 417 EUR, přičemž Fond soudržnosti EU v programovém období 2007–2013 přispěje částkou 330 076 926 EUR. Projekt patří do operačního programu „Doprava“, priority „Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze“.

Datum konceptu

22/10/2013