Hasičské záchranné sbory obdrží významnou investici do vybavení

Schopnost České republiky řešit problémy způsobené povodněmi se významně zlepší díky investici, která zajistí široké spektrum nového vybavení. Tento projekt umožní Hasičskému záchrannému sboru České republiky (HZS ČR) zajistit ve všech regionech stejně kvalitní realizaci záchranných operací.

Další nástroje

 

Nákup nového moderního vybavení a technologií umožní HZS ČR reagovat na masivní povodně, záplavy a jiné typy mimořádných událostí, při kterých je prioritou záchrana lidských životů, majetku a životního prostředí.

Nové vybavení umožní HZS ČR rychleji nasazovat zvláštní záchranné týmy, které budou moci obyvatelstvu v oblastech zasažených povodněmi poskytnout účinnou humanitární pomoc a logistickou podporu. Investice rovněž přispěje k posílení připravenosti hasičského sboru ve vztahu k jeho úloze v integrovaném záchranném systému státu.

Komplexní rozsah

Investice zahrnuje 44 velitelských vozidel s pohonem obou náprav, tři obojživelné vozy, pět čtyřkolek, pět záchranných vozů a různé typy přívěsů. Investiční balíček dále zahrnuje čerpací zařízení, cisterny na vodu, stroje pro přesun zeminy a různé pomocné vybavení, například vodovzdorné oděvy a nádrže na pohonné hmoty.

Při řešení povodňových situací zajišťuje hasičský sbor překrývající se činnosti ve čtyř oblastech: řízení zásahu, záchranné operace, přežití obyvatelstva v nouzových situacích a likvidační práce. Všechny tyto úkoly byly při nákupu nového vybavení zohledněny.

Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky na řešení povodní“ činila 58 377 714 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „Integrovaný operační program“ částkou 49 621 057 EUR. Projekt patří do prioritní osy „Zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb“.

Datum konceptu

10/06/2015