Úsek Lubenec–Bošov na rychlostní silnici R6 zkvalitňuje silniční síť v západních Čechách

Výstavba úseku o délce 4,12 km mezi Lubencem a Bošovem na čtyřproudé silnici v České republice pomůže zlepšit plynulost provozu, zvýšit bezpečnost, omezit tvoření dopravních zácp a snížit hluk a emise v západočeském regionu.

Další nástroje

 

Výstavba tohoto úseku silnice R6 v západních Čechách spadá pod TEN-T (dopravní síť EU) a je první částí nového spojení mezi Karlovými Vary a Novým Strašecím. V budoucnosti, po dokončení modernizace všech úseků R6, bude tato silnice sloužit jako nová, vysoce kvalitní mezinárodní spojnice mezi Prahou, Karlovými Vary a západní hranicí České republiky s Německem. 

Projekt s vysokou prioritou

Dokončení rychlostní silnice R6 představuje pro českou vládu vysoce prioritní projekt a je velmi důležité pro propojení s evropskou silniční sítí.

Evropská komisařka pro regionální politiku Corina Creţu při vyhlášení projektu uvedla: „Tato investice odkloní tranzitní dopravu z nyní přetížených tahů, zvýší bezpečnost silničního provozu a zlepší kvalitu ovzduší. Dokončení silnic bude mít hmatatelný, pozitivní dopad na atraktivitu a hospodářskou konkurenceschopnost regionu.“

Vytvoření úseku o délce 4,12 km mezi Lubencem a Bošovem zahrnuje výstavbu tří mostů – dvou na silnici a jednoho nad ní – a dvou protihlukových stěn o délce 900 m.

Silnici bude vlastnit a provozovat Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD ČR), státní organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. ŘSD ČR zajišťuje správu, údržbu a opravy dálnic a silnic I. třídy prostřednictvím Středisek správy a údržby silnic. 

Údržbu a správu rychlostní silnice R6 zajišťují Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, se sídlem v Dubí u Teplic, a Údržba silnic Karlovarského kraje, se sídlem v Otovicích. ŘSD ČR rovněž provozuje systém mýtného na silniční síti v České republice.

Celkové investice a financování z EU 

Celková investice do projektu „Rychlostní silnice R6 Lubenec–Bošov“ činí 77 554 390 eur, přičemž Fond soudržnosti EU přispěl prostřednictvím operačního programu „Doprava“ v programovém období 2007–2013 částkou 65 921 231 eur. Investice spadá pod prioritu „Výstavba a modernizace silniční sítě TEN-T“.

Datum konceptu

21/06/2016