Zajištění zdravé vody v regionu

V příštích několika letech dojde ke zlepšení významné vodní infrastruktury na rozsáhlém území České republiky. Cílem je pozvednout různá městská zařízení na úpravu vody v regionu Jihovýchod tak, aby odpovídala nejvyšším evropským standardům.

Další nástroje

 

Práce s tím spojená bude probíhat několik let a bude rozdělena na 11 dílčích projektů v povodí řeky Dyje. Ty budou zaměřeny na výstavbu zařízení na dodávky vody a na výstavbu kanalizačních systémů nebo na zlepšení účinnosti zařízení stávajících.

Nová či obnovená vodní infrastruktura

Region Jihovýchod leží v jihovýchodní části České republiky a je označen jako tzv. „konvergenční“ region. Díky tomuto statutu může získávat finanční prostředky z EU na modernizaci a diverzifikaci své hospodářské infrastruktury, a také na ochranu a vytváření udržitelných pracovních míst.

Projekt „Ochrana vody povodí Dyje – Fáze II“ se uskuteční v oblasti, která je součástí povodí řeky Moravy (9 765 km2), jejíž vody tečou do Černého moře. Hlavním cílem projektu je zlepšit úpravu odpadních vod ve městech cílové oblasti při splnění požadavků směrnice EU 1991 na úpravu odpadních vod ve městech.

Tento nový projekt EU vychází z podobného projektu, který ve stejné zeměpisné oblasti už byl dokončen. Zahájen byl v roce 2002 a jeho cílem bylo zlepšení úpravy odpadních vod a kanalizačních sítí v 10 městech a obcích podél řeky Dyje.

Některé další oblasti v povodí Dyje zpracovává zmíněných 11 dílčích projektů. Součástí každého z nich bude výstavba nových kanalizačních sítí či zařízení na úpravu odpadních vod anebo na zdokonalení zařízení stávajících. V několika těchto dílčích projektech bude práce zaměřena také na zlepšení stavu vodovodních potrubí či na výstavbu nových potrubí.

Přínos pro tisíce lidí

Očekává se, že projekt po svém dokončení přinese zlepšení kvality místních podzemních a povrchových vod. Zlepší se také kvalita pitné vody dodávané asi 4 300 obyvatel cílové oblasti.

Až 4 200 dalších místních obyvatel bude připojeno k nové kanalizační infrastruktuře. Například až 15 km nových kanalizačních sítí bude vybudováno v rámci dílčího projektu, který zahrnuje obce Boskovice-Hrádkov, Vratíkov, Benešov, Okrouhlá, Valchov a Velenov. Očekává se, že ze zdokonalení kanalizačních systémů bude mít v rámci celého projektu prospěch asi 15 500 lidí.

V rámci dílčího projektu Vladislav bude postavena nová čistička odpadních vod, jejíž kapacita upraví odpadní vody vyprodukované až 1 800 lidmi. Další tři úpravny odpadních vod tohoto druhu projdou rekonstrukcí, čímž vzniknou zařízení schopná pokrýt produkci odpadních vod asi 25 500 lidí.

Datum konceptu

03/05/2010