Elektrizace železnic v regionu Jihovýchod

Cesta na traťovém úseku Šatov–Znojmo bude brzy rychlejší, bezpečnější a ekologičtější díky provedeným vylepšením na kolejích, budovách a vybavení, zejména díky elektrizaci a rekonstrukčním pracím.

Další nástroje

 

Provedené práce, v kombinaci s modernizací telekomunikačního a signalizačního vybavení, přispěly k tomu, že 11,16km úsek odpovídá vnitrostátním i mezinárodním normám.

Příspěvek k lepšímu cestování po železnici

Železniční síť v České republice vlastní stát a za správu železničního majetku zodpovídá Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Nicméně u tohoto projektu bude provoz a údržbu některých komunikačních a informačních zařízení pro cestující zajišťovat společnost ČD-Telematika, a.s.

Tento významný projekt přinese výhody úseku železniční trati „Státní hranice – Šatov – Okříšky“, která se nachází v jižní části Jihomoravského kraje. Tento projekt navazuje na elektrizační práce provedené na úseku „Státní hranice Rakouska a České republiky – Šatov“, které byly dokončeny v roce 2006 a díky kterým vzniklo přímé spojení mezi regionem a hlavním městem Rakouska.

Bezpečné tratě v souladu s normami

K evropským normám, které se v rámci projektu sledovaly, patří mezinárodní dohody, jako je AGTC (evropská dohoda o mezinárodních dopravních trasách), a další normy týkající se železničního provozu. Splnění těchto norem posílí důvěru cestujících a zvýší pověst sítě, pokud jde o kvalitu.

Čisté, rychlé a bezpečné cestování

K hlavním sociálním a hospodářským přínosům, které z projektu plynou, patří kvalitnější železniční doprava, zvýšená úspora času, menší dopad na životní prostředí a zvýšená bezpečnost železniční dopravy pro cestující. Po dokončení projektu bude zrekonstruováno 11,16 km železniční trati (mimo síť TEN-T) a bude dosaženo časových úspor v hodnotě 1,18 milionu eur za rok. Klíčovou součástí projektu je také instalace nejnovějšího telekomunikačního a signalizačního vybavení. Díky výše uvedeným rysům v kombinaci s upravenými mosty a dalšími stavbami se rychlost na trati zvýší až na 90 km/hod a bude možné zrušit místní rychlostní omezení.


Datum konceptu

21/02/2011