Česká republika má získat své první superpočítačové centrum

Nové národní centrum excelence v oblasti informačních technologií (IT) vybavené nejmodernějšími počítačovými technologiemi bude prvním superpočítačovým centrem svého druhu v České republice.

Další nástroje

 

Nové centrum se jmenuje IT4Innovations a bude vybaveno nejmodernějšími počítačovými technologiemi, včetně vysokovýkonných počítačových zařízení (HPC) využívaných jako nástroje pro simulace, modelování a výpočty. Takové nástroje mohou být využity ve všech oblastech našeho života, například pro simulaci změny klimatu, řízení dopravy nebo dokonce jako pomůcka pro předcházení živelním pohromám.

Další významné oblasti výzkumu a vývoje v centru budou zahrnovat vývoj nanotechnologií, technologií rozpoznávání hlasu a řeči, případně vytváření nových algoritmů užívaných při navrhování průmyslových výrobků. Až bude centrum v roce 2014 otevřeno, mělo by mít jeden ze 100 nejvýkonnějších superpočítačů na světě.

Potřebné odbornosti pod jednou střechou

Tento ambiciózní projekt, za nímž stojí konsorcium pěti zavedených českých výzkumných institucí, přivede do jednoho centra mnoho různých oborů souvisejících s IT. Vznikne tak inovační prostředí pro výzkum, vývoj i aplikaci nových metod v počítačových technologiích. Dosud byly národní odborné zdroje na poli IT roztříštěny mezi mnoho výzkumných kapacit pracujících odděleně. Díky vytvoření centra IT4Innovations budou mít výzkumné týmy poprvé možnost spolupracovat pod jednou střechou, vyměňovat si nápady a sdílet doporučované postupy.

Až bude centrum excelence hotové, mělo by v něm na 28 nových projektech v oblasti IT pracovat více než 300 výzkumníků. Centrum má vytvořit 200 nových pracovních míst pro vysoce kvalifikované výzkumné pracovníky, kteří budou získáváni na národní i globální úrovni, a přilákat více než 400 postgraduálních studentů.

Zlepšování života místních obyvatel

Projekt by měl nejen přispívat k pokrokům v oblasti počítačové vědy v České republice, ale také přinášet prospěch regionu, v jehož středu se bude nacházet. V pěti zónách lokalizovaných v Ostravě a Brně v České republice (celková rozloha asi 11 830 m2) budou investovány značné prostředky do infrastruktury.

Kromě toho bude mít centrum přímý dopad na konkurenceschopnost průmyslu v daném regionu, stejně jako na zlepšení životů občanů. K tomu bude přispívat vyspělými řešeními z oblasti IT, která povedou ke zlepšování zdravotní péče a především dopravy. Například v Ostravě, která je třetím největším městem v republice, budou inteligentní dopravní systémy zajišťovat účinnější řízení dopravy.

Datum konceptu

23/10/2012